1. Nr XIV/72/08 z dnia 27 lutego 2008 r . w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2008 roku.
 2. Nr XIV/73/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego   wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelce w 2008 roku.
 3. Nr XIV/74/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Strzelce.
 4. Nr XIV/75/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
 5. Nr XV/76/08 z dnia 19 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
 6. Nr XV/77/08 z dnia 19 marca   2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XIII/69/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.
 7. Nr XV/78/08 z dnia 19 marca 2008 r.   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Strzelce na 2008 rok.
 8. Nr XV/79/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce.
 9. Nr XV/80/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zgórze - działki nr 40/3 i 38/3.
 10. Nr XV/81/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu.
 11. Nr XV/82/08 z dnia 19 marca 2008 r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Siemianowie.
 12. Nr XVI/83/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2007 rok.
 13. Nr XVI/84/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 14. Nr XVI/85/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kozia Góra .
 15. Nr XVI/86/08 z dnia   30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce.
 16. Nr XVI/87/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.   w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz   wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach.
 17. Nr XVI/88/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz   wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce.
 18. Nr XVI/89/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   miejscowości Niedrzew Pierwszy.
 19. Nr XVII/90/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie udziału Gminy Strzelce w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego)”.
 20. Nr XVII/91/08   z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzelce.
 21. Nr XVII/95/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Przygotowanie osób bezrobotnych z gminy Strzelce do powrotu na rynek pracy” w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 22. Nr XXII/105/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2009 r.
 23. Nr XXII/106/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 24. Nr XXII/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 25. Nr XXII/108/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-06 11:49:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-02 09:21:01
 • Liczba odsłon: 478
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030867]

przewiń do góry