Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
135 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Marek Tybura 2020-09-25
130 Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzelce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2024 roku Marek Tybura 2020-04-02
129 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Marek Tybura 2019-12-04
128 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce Marek Tybura 2019-11-27
127 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102406E w miejscowości Wola Raciborowska – Zgórze, gmina Strzelce Marek Tybura 2019-09-23
126 „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce”. Marek Tybura 2019-08-05
125 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janiszew Marek Tybura 2019-07-08
124 „Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce” Marek Tybura 2019-07-04
123 Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w ramach projektu „NIE TYLKO DLA ORŁÓW - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach” Marek Tybura 2019-04-30
122 Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Marek Tybura 2019-04-11
121 Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Marek Tybura 2019-03-11
120 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Marek Tybura 2018-11-20
119 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Marek Tybura 2018-10-29
118 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych Marek Tybura 2018-09-06
117 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102406E w miejscowości Wola Raciborowska – Zgórze, gmina Strzelce Marek Tybura 2018-07-23
116 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Klonowcu Starym Marek Tybura 2018-07-19
115 Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wysięgnikiem wielofunkcyjnym i osprzętem Marek Tybura 2018-06-29
114 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2018/2019 Marek Tybura 2018-06-21
113 „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sójki,gmina Strzelce”. Marek Tybura 2018-03-07
112 "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102406E w miejscowości Wola Raciborowska – Zgórze, gmina Strzelce”. Marek Tybura 2018-03-07
110 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sójki, gmina Strzelce Marek Tybura 2018-02-13
111 „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102406E w miejscowości Wola Raciborowska – Zgórze, gmina Strzelce” Marek Tybura 2018-02-12
109 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Marek Tybura 2017-12-07
108 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Marek Tybura 2017-12-05
107 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce – 30 szt. Marek Tybura 2017-09-22
106 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych Marek Tybura 2017-09-13
105 „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Muchnów – Marianów, gmina Strzelce” Marek Tybura 2017-07-21
104 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2017/2018 Marek Tybura 2017-07-11
103 Zapytanie ofertowe - Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2017/2018 Marek Tybura 2017-06-29
102 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Marek Tybura 2016-11-15
101 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębina, gmina Strzelce Marek Tybura 2016-07-25
100 Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2016/2017 Marek Tybura 2016-06-30
99 Zapytanie ofertowe na "Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 435 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2015 roku." Marek Tybura 2015-12-02
98 „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyzorzu ” Marek Tybura 2015-09-30
97 Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Marek Tybura 2015-09-02
96 Zakup oleju napędowego Marek Tybura 2015-07-30
95 Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Marek Tybura 2015-07-22
94 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Niedrzaków – Niedrzakówek ( nawierzchnia asfaltowa) Marek Tybura 2015-07-21
93 Zawiadomienie-wybór_oferty na „Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach” Marek Tybura 2015-06-29
92 ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2015/2016 ”. Marek Tybura 2015-06-16
91 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYBÓR GEODETY UPRAWNIONEGO NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁKI NR 6 , OBRĘB STRZELCE KOLONIA Z DZIAŁKAMI PRZYLEGŁYMI Marek Tybura 2015-06-12
90 "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Strzelce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne” Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Marek Tybura 2015-04-27
89 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce” Marek Tybura 2014-12-08
88 „Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków” . Marek Tybura 2014-12-08
87 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Marek Tybura 2014-11-20
86 „Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków” . Marek Tybura 2014-11-04
85 Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Marek Tybura 2014-11-04
84 „Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Niedrzew Drugi” Marek Tybura 2014-09-29
83 „Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków” Marek Tybura 2014-09-29
82 Zakup oleju napędowego Marek Tybura 2014-08-04
81 „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rejmontów - Muchnów (nawierzchnia asfaltowa)”. Marek Tybura 2014-07-16
80 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 394289,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)”. Marek Tybura 2013-08-28
79 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska - Klonowiec nawierzchnia asfaltowa). Marek Tybura 2013-08-12
78 „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)”. Marek Tybura 2013-07-17
77 „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)”. Marek Tybura 2013-07-17
76 „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” Marek Tybura 2013-07-05
75 Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Marek Tybura 2013-07-03
74 Remont budynku OSP w Klonowcu Starym Marek Tybura 2013-06-11
73 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce”. Marek Tybura 2013-05-20
72 Remont świetlicy wiejskiej w Wieszczycach Marek Tybura 2013-05-09
71 Remont budynku OSP w Klonowcu Starym Marek Tybura 2013-05-09
70 „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, średniego 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym ” Marek Tybura 2012-10-17
69 „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, średniego 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym ” Marek Tybura 2012-10-09
68 Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Klonowiec Stary Marek Tybura 2012-09-04
67 Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Klonowiec Stary Marek Tybura 2012-09-04
9 Sprostowanie 2012-09-04
16 Zakup oleju napędowego - negocjacje z ogłoszeniem 2012-09-04
21 Budowa 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce. 2012-09-04
66 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 573000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach gminnych: Wola Raciborowska, Muchnice, Sójki Marek Tybura 2012-08-10
65 Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach gminnych: Wola Raciborowska, Muchnice, Sójki. Marek Tybura 2012-07-19
64 Zakup oleju napędowego Marek Tybura 2012-07-16
63 „Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Długołęka, Niedrzaków, Niedrzakówek, Sójki, Aleksandrów”. Marek Tybura 2012-07-06
62 Zakup oleju napędowego Marek Tybura 2012-06-28
61 Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Marek Tybura 2011-07-04
60 Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach Marek Tybura 2011-06-20
59 Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach Marek Tybura 2011-06-10
58 Dobudowa sal nauczania początkowego przy Szkole Podstawowej w Strzelcach, dz.nr ewid. 7/1 i 1/2 Marek Tybura 2011-06-02
57 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 3/9 w miejscowości Strzelce. Marek Tybura 2010-10-08
56 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2185 w miejscowości Niedrzaków Marek Tybura 2010-09-17
55 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2185 w miejscowości Niedrzaków i nr 2134 Strzelce -Muchnice Marek Tybura 2010-09-02
54 Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2132E Rejmontów – Kurów odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do granicy gminy Strzelce Marek Tybura 2010-08-19
53 Zakup oleju napędowego. Marek Tybura 2010-08-02
52 Zakup oleju napędowego. Marek Tybura 2010-07-23
51 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyzórz Górny, dz. nr 143 i 147 , gmina Strzelce. Marek Tybura 2010-07-09
50 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Muchnice Nowe, gmina Strzelce. Marek Tybura 2010-07-09
49 Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce Marek Tybura 2010-03-17
48 Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce Marek Tybura 2010-03-04
47 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowiec Stary,gmina Strzelce. Marek Tybura 2009-07-29
46 Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach Marek Tybura 2009-06-30
45 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowiec Stary Marek Tybura 2009-06-22
44 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice gmina Strzelce Marek Tybura 2009-06-22
43 Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Marek Tybura 2009-03-30
42 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko -Orlik 2012” -zespołu boisk sportowych w Strzelcach. Marek Tybura 2008-08-04
41 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012” – zespołu boisk sportowych w Strzelcach Marek Tybura 2008-07-11
40 Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce. Marek Tybura 2008-07-10
39 Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w miejscowości Strzelce. Marek Tybura 2008-07-07
38 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi we wsi Długołęka gm. Strzelce. Marek Tybura 2008-06-30
37 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012” – zespołu boisk sportowych w Strzelcach Marek Tybura 2008-06-19
36 Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowę gminnej drogi dojazdowej w m.Wieszczyce. dz.nr.122 gm. Strzelce 2008-05-29
35 Przebudowa (modernizacja) gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wieszczyce, dz.nr.122 gmina Strzelce 2008-05-07
34 Test 2008-05-06
33 Zakup koparko-ładowarki 2007-09-20
32 Budowa spinki wodociągowej Strzelce - Bociany 2007-08-13
31 Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach 2007-07-04
30 Remont drogi gminnej 2007-06-22
29 Ochrona Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach. 2006-12-01
28 Zakup oleju napędowego 2006-11-10
26 Remont dróg gminnych dojazdowych: Klonowiec Stary i Kozia Góra – Niedrzaków 2006-08-21
25 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej ul. Słoneczna w Strzelcach i przebudowa dróg dojazdowych do pól”. 2006-08-11
23 Przebudowa drogi osiedlowej w Strzelcach - ul. Słoneczna . 2006-06-28
22 Budowa 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2006-06-20
11 Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach 2005-06-22
10 REMONT DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULEPSZONEJ 2005-05-20
7 Ochrona Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach. 2004-11-24
6 Budowa sieci wodociągowych z przyłączami. 2004-07-30
5 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 2004-07-20
4 Kotłownia gazowa z instalacją CO i CW w świetlicy SP w Strzelcach. 2004-07-05
3 Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w strzelcach w roku szkolnym 2004/5 2004-05-19
2 Ochrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum W Strzelcach w 2004r. 2003-10-02

[Liczba odsłon: 1031277]

przewiń do góry