Strzelce, dn. 17.01.2013r.

 

 

GK. 6140.3.2013

                                                                                    

Informacja

 

  Niniejszym Urząd Gminy Strzelce uprzejmie informuje, iż opracowany został projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2013 roku.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze zmianami), Wójt Gminy Strzelce niniejszy projekt przekazuje do zaopiniowania wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

 

  W związku z powyższym proszę o zapoznanie się w ww. dokumentem i przesłanie ewentualnych uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela właściwej instytucji, formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99- 307 Strzelce

lub na adres e-mail : ( www.ugstrzelce @plocman.pl ) .

 

Jednocześnie podkreślam, iż zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

 

 

Załączniki:

1. projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2013 roku 

2. formularz   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-18 10:11:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-18 10:19:58
  • Liczba odsłon: 236
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031072]

przewiń do góry