Dodatek mieszkaniowy  

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy m.in. od wysokości średniego miesięcznego dochodu, jaki przypada na jednego domownika oraz powierzchni mieszkania. Wniosek o dodatek jest rozpatrywany wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego. Organ przyznający dodatek może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu stwierdzenia, czy dochody wykazane w deklaracji są prawdziwe.

 

Wniosek o dodatek

Dodatek mieszkaniowy przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej. Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku i inne niezbędne dokumenty.

Decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego jest wydawana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli byłby on niższy niż 2 proc. kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem tut. Urzędu.

 

Jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego zmienią się dane zawarte we wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

 

Właściwa dokumentacja  

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w tut. Urzędzie, pokój nr   3,

1.         Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2.         Deklarację o wysokości dochodów

3.         Właściciel domu jednorodzinnego powinien przedstawić zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnie użytkową, w tym łączna powierzchnie pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

 

We wniosku musimy określić m.in.:

·                          Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( np. najem, podnajem, własność domu jednorodzinnego )

·                          Powierzchnię użytkową lokalu

·                          Liczbę osób w gospodarstwie domowym ( w tym osób niepełnosprawnych)

·                          Sposób ogrzewania lokalu i wody

·                          Dochody gospodarstwa domowego ( wg deklaracji )

·                          Łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ( wg okazanych dokumentów )

Deklaracja o wysokości dochodów obejmuje okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Wskazuje się w niej wysokość dochodu osiąganego przez członków gospodarstwa domowego, źródła tych dochodów   i miejsca pracy lub nauki poszczególnych osób. Należy również podać średni dochód na   jednego członka gospodarstwa domowego i średni dochód miesięczny.

 

  wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego_2013.docx

          deklaracja_o_wysokosc__dochodow_2013.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-23 10:10:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-23 08:58:05
  • Liczba odsłon: 842
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030875]

przewiń do góry