Państwowa Komisja Wyborcza
          Komisarz Wyborczy 
Informacja ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
Obwodowe Komisje Wyborcze
 • OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE – URZĄD GMINY STRZELCE

  Termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych został wyznaczony do dnia 10 kwietnia 2020 r.

  Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Strzelce, pok. 16 do dnia 10.04.2020 r. do godz. 15.00.

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. -  plik.pdf

  Wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW - uzupełnienie składu spośród wyborców –  plik.pdf

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych –  plik..pdf    wraz z uchwałą nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego -  plik...pdf

  WŁAŚCIWY WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  W URZĘDZIE GMINY STRZELCE
   -  plik....pdf
  (wzór zgłoszenia zmieniony uchwałą PKW nr 20/2020 z dnia 17.02.2020 r.)

  SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA:

  wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku, pismo znak ZPOW-571-32/20   plik.....pdf

  Ponadto wyjaśniamy:

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Strzelce z dnia 16 marca 2020 r.
  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy Strzelce w związku z powyższym nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów.

  Pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz wyborcy mogą składać zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych w zaklejonej kopercie którą można wrzucić do urny, która ustawiona jest w wejściu głównym do Urzędu Gminy w godzinach od 7.00 do 15.00.

  Zgodnie z wyjaśnieniami PKW zgłoszenie można wysłać w formie skanu na adres poczty email: wioleta.macczak@gminastrzelce.eu (nie ma wymogu podpisu elektronicznego, oryginały należy dosłać pocztą tradycyjną).

  Przypominamy, że zgłoszenia można również doręczyć za pośrednictwem Poczty Polskiej -
  w sposób tradycyjny.

  Telefoniczne informacje w powyższej kwestii można uzyskać pod numerem telefonu:
  24 356 66 02

   

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wioleta Maćczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-29 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Pietrzak Klaudia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-29 08:25:55
 • Liczba odsłon: 158
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031212]

przewiń do góry