• zarzadzenie_nr_3_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Strzelce          
 • zarzadzenie_nr_4_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Strzelce za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
 • zarzadzenie_nr_6_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla podmiotów i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Strzelce
 •  zarzadzenie_nr_7_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z 24 stycznia 2020 roku    w sprawie powołania komisji spisania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentacji wytworzonej na stanowisku Sekretarza Gminy w Strzelcach 
 • zarzadzenie_nr_9_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Wójta Gminy Strzelce Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28  stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań  publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych
 • zarzadzenie_nr_10_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach
 • zarzadzenie_nr_11_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok.
 • zarzadzenie_nr_12_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok.
 •  zarzadzenie_nr_13_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 7 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 2 lutego 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji pieczęci.
 • zarzadzenie_nr_14_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 r.
 • zarzadzenie_nr_15_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 7 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 
 • zarzadzania_nr_16_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy
 • zarzadzenie_nr_17_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 19 lutego 2020 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_18_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_19_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_20_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_21_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Strzelce
 •   zarzadzenie_nr_24_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie gminy Strzelce 
 • zarzadzenie_nr_25_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_26_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 •  zarzadzenie__nr__27_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16 marca 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
 • zarzadzenie_nr_28_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23 marca 2020 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce za 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_29_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 •      zarzadzenie_nr_30_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelce, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach
 • zarzadzenie_nr_31_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie organizacji Urzędu Gminy Strzelce podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 • zarzadzenie_nr_32_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego  do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_33_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_33a_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 33a/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
 • zarzadzenie_nr_34_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego  do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_35_2020.pdf  -   ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_36_2020.pdf  -   ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_37_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 •   zarzadzenie_nr_38_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_39_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  20 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_40_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 40/2020  WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_41_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_42_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 •  zarzadzenie_nr_44_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania raportu o stanie Gminy Strzelce za 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_45_2020.pdf  -  ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do  budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 •  zarzadzenie_nr_46_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINA STRZELCE z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
 • zarzadzenie_nr_47_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
 • zarzadzenie_nr_48_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok 
 • zarzadzenie_nr_49_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok. 
 • zarzadzenie_nr_50_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020-2023. 
 • zarzadzenie_nr_51_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Strzelce w 2020 roku.  
 • zarzadzenie_nr_53_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_54_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_54a_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 54A WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wirusowi SARS-CoV-2
 • zarzadzenie_nr_55_2020.pdf  - ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice, gmina Strzelce''
 • zarzadzenie_nr_56_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olgi Miler oraz Pana Damiana Lecha ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • zarzadzenie_nr_57_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok 
 • zarzadzenie_nr_58_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_60_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 60/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 22 LIPCA 2020 ROKU W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY STRZELCE NA 2020 ROK
 • zarzadzenie_nr_61_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 22 LIPCA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DO BUDŻETU  GMINY STRZELCE NA 2020 ROK
 • zarzadzenie_nr_62_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Strzelcach 
 • zarzadzenie_nr_63_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 63/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 27 LIPCA 2020 ROKU  W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 51/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 01 LIPCA 2020 ROKU  W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY STRZELCE W 2020 ROKU
 • zarzadzenie_nr_64_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 28 LIPCA 2020 ROKU w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_65_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_66_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 66/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Strzelce w 2020 roku 
 • zarzadzenie_nr_67_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 6 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok 
 • zarzadzenie_nr_68_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 733 553,39 PLN''
 • zarzadzenie_nr_69_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej
 • zarzadzenie_nr_70_2020pdf.pdf - ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 sierpnia 2020 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce za I półrocze 2020 roku.
 • zarzadzenie_nr_71_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 71/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia imiennego  składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - gradobicie  w 2020 roku, na terenie gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_72_2020.pdf - Zarządzenie nr 72/2020 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. planowania przestrzennego, planowania strategicznego i rewitalizacji.
 • zarzadzenie_nr_73_2020_pdf - ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy strzelce za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce z I półrocze 2020 roku
 • zarzadzenie_nr_74_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR  74/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego pracownikom zatrudnionym w drodze powołania
 • zarzadzenie_nr_76_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07 września 2020 w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_77_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • zarzadzenie_nr_78_2020.pdf -ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11 września 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 • zarzadzenie_nr_78a_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 78 A/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11 września 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2020 rok
 •  zarządzenie_nr_79_2020_pdf- ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14 września 2020 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej
 • zarzadzenie_nr_81_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola w Strzelcach podczas jego nieobecności
 • zarzadzenie_nr_82_2020.pdf-  ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STRZELCE NR 82/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n.,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce''
 • zarzadzenie_nr_82a_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 82a/2020  WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Strzelce oraz planów miejscowych
 • zarzadzenie_nr_83_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2020 rok 
 • zarzadzenie_nr_84_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 6 października 2020 roku w spawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy
 • zarzadzenie_nr_85_2020.pdf - ZARZĄDZENIE  NR 85/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na  2020 rok
 • zarzadzenie_nr_86_2020.pdf - ZARZĄDZENIE  NR 86/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Strzelce na  2020 rok
 • zarzadzenie_nr_88_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14 października 2020 roku w sprawie upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • zarzadzenie_nr_89_2020.pdf - ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Kujawa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-10 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Maćczak Wioleta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 14:08:57
 • Liczba odsłon: 615
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030926]

przewiń do góry