Zobacz podgałęzie


Frekwencja z wyborów samorządowych w Gminie Strzelce na godz. 17,00 wyniosła ogółem 47,75 %
 
 
obwód nr 1 Strzelce - 47 %
obwód nr 2 Klonowiec Stary 47,98 %
obwód nr 3 Muchnice Nowe 48 %
obwód nr 4 Muchnów 48 %



FREKWENCJA Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE STRZELCE NA GODZ. 12.00 WYNIOSŁA OGÓŁEM 17,53%,

 

W TYM:

 

OBWÓD NR 1 -  STRZELCE– 17%

OBWÓD NR 2 -  KLONOWIEC STARY  – 22%

OBWÓD NR 3 -  MUCHNICE NOWE – 17%

OBWÓD NR 4 -  MUCHNÓW - 16%



KOMISJE DO SPRAW PRZEPROWADZANIA GŁOSOWANIA

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1,

  Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach,

ul. Główna 10, 99-307 Strzelce:

 

1.

Olga Miler ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Strzelce- PRZEWODNICZĄCA

2.

Patrycja Kamińska ,zgłoszona przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Skarżyn- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Agnieszka Małgorzata Ciszewska ,zgłoszona przez KWW BEZPIECZNA I UCZCIWA POLSKA, zam. Długołęka- CZŁONEK

4.

Izabella Maria Fijałkowska ,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Strzelce- CZŁONEK

5.

Wanda Janczewska ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Kutno- CZŁONEK

6.

Ewa Janina Małkowska ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Długołęka- CZŁONEK

7.

Beata Prószkowska ,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI (uzupełnienie składu), zam. Jaworzyna- CZŁONEK

8.

Marta Patrycja Witkowska ,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wieszczyce- CZŁONEK

9.

Sabina Józefa Wróblewska ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Długołęka- CZŁONEK

  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2,

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowcu Starym,

Klonowiec Stary 33, 99-306 Łanięta:

 

 

1.

Irmina Agnieszka Wojtasiak ,zgłoszona przez KWW BEZPIECZNA I UCZCIWA POLSKA, zam. Długołęka- PRZEWODNICZĄCY

2.

Dorota Aneta Zimna ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Strzelce- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Wojciech Piotr Albiniak ,zgłoszony przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Niedrzew Drugi- CZŁONEK

4.

Katarzyna Arkita ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Strzelce- CZŁONEK

5.

Ewa Karasiewicz ,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siemianów- CZŁONEK

6.

Anna Kłopotowska ,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI (uzupełnienie składu), zam. Siemianów- CZŁONEK

7.

Inga Lebocińska ,zgłoszona przez KW KOMITET OBYWATELSKI.PL, zam. Aleksandrów- CZŁONEK

8.

Magdalena Lemańska ,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Klonowiec Stary- CZŁONEK

9.

Julita Woźniak ,zgłoszona przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Niedrzew Pierwszy- CZŁONEK

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Muchnicach Nowych,

Muchnice Nowe 32, 99 - 307   Strzelce:

 

 

1.

Irena Aniela Matuszewska ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Glinice- PRZEWODNICZĄCY

2.

Agnieszka Postolska ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Muchnice- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Halina Ambroziak ,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Aleksandrów- CZŁONEK

4.

Małgorzata Basińska ,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Przyzórz – CZŁONEK

5.

Renata Oleczek ,zgłoszona przez KWW BEZPIECZNA I UCZCIWA POLSKA, zam. Długołęka- CZŁONEK

6.

Elwira Olkiewicz-Bujko ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Strzelce- CZŁONEK

7.

Weronika Prószkowska ,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI (uzupełnienie składu), zam. Jaworzyna- CZŁONEK

8.

Małgorzata Wojciechowicz-Rzymska ,zgłoszona przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Zaranna – CZŁONEK

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,

Świetlica wiejska w Muchnowie,

Muchnów 38, 99-307 Strzelce:

 

 

1.

Maria Wojtasiak ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Sójki- PRZEWODNICZĄCY

2.

Eliza Kinga Palińska ,zgłoszona przez KWW BEZPIECZNA I UCZCIWA POLSKA, zam. Kutno- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Marta Jagiełło ,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Muchnów- CZŁONEK

4.

Katarzyna Majchrzak ,zgłoszona przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Aleksandrów- CZŁONEK

5.

Żanna Ostrowska ,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Aleksandrów- CZŁONEK

6.

Klaudia Pietrzak ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Strzelce- CZŁONEK

7.

Małgorzata Joanna Stasiak ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Długołęka- CZŁONEK

8.

Justyna Elżbieta Strzelecka ,zgłoszona przez KW KOMITET OBYWATELSKI.PL, zam. Wieszczyce- CZŁONEK

9.

Renata Woźniak ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Strzelce- CZŁONEK

 

KOMISJE DO SPRAW USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1,

Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach,

ul. Główna 10, 99-307 Strzelce:

 

1.

Agnieszka Stankiewicz ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Długołęka- PRZEWODNICZĄCY

2.

Małgorzata Żandarowska ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Strzelce- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Paulina Elżbieta Czajka ,zgłoszona przez KWW BEZPIECZNA I UCZCIWA POLSKA, zam. Załusin- CZŁONEK

4.

Ewelina Kaczmarek ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Sójki-Parcel- CZŁONEK

5.

Waldemar Jacek Michalak ,zgłoszony przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Bielawki- CZŁONEK

6.

Jerzy Marian Mordzak ,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kutno- CZŁONEK

7.

Zenobia Danuta Rojkowska ,zgłoszona przez KW KOMITET OBYWATELSKI.PL, zam. Strzelce- CZŁONEK

8.

Mateusz Rybicki ,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wieszczyce- CZŁONEK

9.

Anna Szpik ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Długołęka- CZŁONEK

 

 

 



Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2,

  Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowcu Starym,

  Klonowiec Stary 33, 99-306 Łanięta:

 

1.

Bożena Teresa Arkita ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Strzelce- PRZEWODNICZĄCY

2.

Wioleta Maćczak ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Klonowiec Stary- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Karolina Brzozowska ,zgłoszona przez KW KOMITET OBYWATELSKI.PL, zam. Niedrzew Pierwszy- CZŁONEK

4.

Mariusz Kaczmarek ,zgłoszony przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Sójki-Parcel- CZŁONEK

5.

Franciszek Wiesław Kłopotowski ,zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI (uzupełnienie składu), zam. Siemianów- CZŁONEK

6.

Łukasz Kowalski ,zgłoszony przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Aleksandrów- CZŁONEK

7.

Konrad Milczarski ,zgłoszony przez KWW BEZPIECZNA I UCZCIWA POLSKA, zam. Strzelce- CZŁONEK

8.

Halina Danuta Rybicka ,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wieszczyce- CZŁONEK

9.

Paulina Szałek ,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Imielno- CZŁONEK

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Muchnicach Nowych,

  Muchnice Nowe 32, 99 - 307   Strzelce:

 

 

1.

Kamil Domżała ,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Aleksandrów- PRZWODNICZĄCY

2.

Karolina Żandarowska ,zgłoszona przez KW KOMITET OBYWATELSKI.PL, zam. Muchnice- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Katarzyna Małgorzata Domżała ,zgłoszona przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Aleksandrów- CZŁONEK

4.

Regina Monika Dumka ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Rejmontów- CZŁONEK

5.

Jolanta Anna Justyńska ,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kozia Góra- CZŁONEK

6.

Dorota Barbara Kaczmarek ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Sójki-Parcel- CZŁONEK

7.

Agnieszka Joanna Łysiak ,zgłoszona przez KWW BEZPIECZNA I UCZCIWA POLSKA, zam. Strzelce- CZŁONEK

8.

Marzena Wójcikowska ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Muchnice- CZŁONEK

9.

Małgorzata Żeberkiewicz ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Strzelce- CZŁONEK

 

 

 
 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,

Świetlica wiejska w Muchnowie,

Muchnów 38, 99-307 Strzelce:

 

1.

Magdalena Mogielska ,zgłoszona przez KWW TOMASZA GRABOWSKIEGO, zam. Strzelce- PRZEWODNICZĄCY

2.

Michał Ryszard Rybicki ,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wieszczyce- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Mirosław Garstka ,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Strzelce- CZŁONEK

4.

Teresa Genowefa Manikowska ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Aleksandrów- CZŁONEK

5.

Renata Pietrzak ,zgłoszona przez KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE, zam. Strzelce- CZŁONEK

6.

Katarzyna Cherubina Rolska ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Strzelce-   CZŁONEK

7.

Dorota Maria Sobczyk ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE (uzupełnienie składu), zam. Klonowiec Stary- CZŁONEK

8.

Marzena Monika Strzelecka ,zgłoszona przez KW KOMITET OBYWATELSKI.PL, zam. Wieszczyce- CZŁONEK

9.

Irena Wiśniewska ,zgłoszona przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE, zam. Rejmontów- CZŁONEK

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-04 20:30:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-21 18:11:46
  • Liczba odsłon: 772
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031289]

przewiń do góry