Strzelce, dnia 25.08.2016 r.

             


             

MIESZKAŃCY   SOŁECTW

 DĄBKOWICE,  DŁUGOŁĘKA,  KOZIA GÓRA,  MARIANÓW,  MUCHNICE NOWE,     REJMONTÓW, MUCHNÓW,

  NIEDRZAKÓW, PRZYZÓRZ 

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

DOTYCZĄCA  MODERNIZACJI  EWIDENCJI  GRUNTÓW  I  BUDYNKÓW   DOKONANEJ  PRZEZ  STAROSTWO  POWIATOWE  W  KUTNIE

 

                        Urząd Gminy Strzelce informuje, iż Starostwo Powiatowe w Kutnie w 2015 roku zakończyło kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali w Gminie Strzelce w obrębach geodezyjnych: Dąbkowice, Długołęka, Dębina, Janiszew, Kozia Góra, Marianka, Marianów, Muchnice, Muchnice Nowe, Muchnów, Niedrzaków, Przyzórz i Rejmontów.     

W  związku z czym nastąpiła zmiana gleboznawczej klasyfikacji oraz powierzchni posiadanych gruntów mająca wpływ na wysokość naliczanego zobowiązania podatkowego.

                         Na  podstawie  art.  21  ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z póź. zm.) między innymi podstawę wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane z ewidencji gruntów i budynków.     

 

                        W związku z powyższym wzywa się właścicieli/posiadaczy nieruchomości oraz gospodarstw rolnych położonych w zmodernizowanych nieruchomościach do zgłaszania się w Urzędzie Gminy Strzelce Referat Podatków (pokój numer 7 w godzinach 7 00- 15 00 )  celem wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiącej podstawę do wymiaru zobowiązania podatkowego według niżej wymienionego harmonogramu:

1.                       Miejscowości Dąbkowice i Marianka w terminie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 09.09.2016 r.

2.                       Miejscowość Długołęka w terminie od dnia 12.09.2016 r. do dnia 23.09.2016 r.

3.                       Miejscowość Przyzórz w terminie od dnia 26.09.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.

4.                       Miejscowość Kozia Góra w terminie od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

5.                       Miejscowości Niedrzaków i Niedrzakówek w terminie od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

6.                       Miejscowości Marianów i Janiszew w terminie od dnia 17.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.

7.                       Miejscowość  Muchnice  Nowe  w  terminie od dnia 24.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.  

8.                       Miejscowości Rejmontów i Muchnice w terminie od dnia 02.11.2016 r. do dnia 10.11.2016 r.

9.                       Miejscowości Muchnów i Dębina w terminie od dnia 14.11.2016 r. do dnia 25.11.2016 r.

 

Zgłaszając się do Urzędu Gminy Strzelce celem wypełnienia wyżej wymienionej informacji podatkowej niezbędne jest dokonanie przez podatników pomiarów powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na terenie posiadanych gruntów.  Pozostałe dane dotyczące numerów działek, powierzchni oraz klasyfikacji gruntów dostępne są w urzędzie gminy. 

 

Powierzchnia użytkowa jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się. 

 

 

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu kontaktowego  (24) 356 66 16   Referat Podatków. 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                                                           WÓJT  GMINY  STRZELCE

 

                                                                 /-/   Tadeusz  Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Irena Matuszewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 10:41:46
  • Liczba odsłon: 224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030625]

przewiń do góry