• zarzadzenie_nr_1_2016.pdf    -  ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.01.2016 r. w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 • zarzadzenie_nr_2_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.01.2016 r. w  sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_3_2016.pdf    - ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.01.2016 r.     w  sprawie      planu dofinansowania     doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • zarzadzenie_nr_4_2016.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.01.2016 r.     w  sprawie   ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola,   oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_5_2016.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.02.2016 r.    w  sprawie   zmiany zarządzenia nr 67/2017 Wójta Gminy Strzelce z dnia 26 października 2015 roku  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_6_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.02.2016 r.       w  sprawie    powierzenie Sołectwu Muchnów do zarządzania i korzystania nienia gminnego.
 • zarzadzenie_nr_7_2016.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.02.2016 r.
 • zarzadzenie_nr_8_2016.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.03.2016 r. w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_9_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 15.03.2016 r. w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2016-2019.
 • zarzadzenie_nr_10_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 24.03.2016 r. w  sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_11_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2016 r. w  sprawie   wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.    
 • zarzadzenie_nr_12_2016..pdf   ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2016 r. w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego na 2016 rok. 
 • zarzadzenie_nr_13_2016.pdf    ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.04.2016 r. w  sprawie powołania komisji konkursowej  oraz regulaminu komisji mającej na celu wybór ofert dotyczących organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodziezy w 2016 r. z elementami profilaktyki uzależniań.
 • zarzadzenie__nr_14_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27.04.2016 r. w  sprawieprzyjęcia zmiany planu finansowego na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_15_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.05.2016 r. w  sprawie     wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_16_2016.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.05.2016 r. w  sprawie   powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.
 • zarzadzenie_nr_17_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 17/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.05.2016 r. w  sprawie   powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
 • zarzadzenie_nr_18_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.05.2016 r. w  sprawie   powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
 • zarzadzenie_nr_19_2016.pdf  ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.06.2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Strzelce wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące  bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej  działalności lobbingowej.
 • zarzadzenie_nr_20_2016.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 20/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27.06.2016 r. w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_21_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.06.2016 r. w  sprawie     wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.      
 • zarzadzenie_nr_22_2016.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.06.2016 r. w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2016-2019.
 • zarzadzenie_nr_23_2016.pdf   ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.06.2016 r.   w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_23.a_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 23/A/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.07.2016 r. w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_24_2016.pdf -   ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.07.2016 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania   o zamówienie publiczne na zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości  Dębina, gmina Strzelce”.
 • zarzadzenie_nr_25_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 04.08.2016 roku w  sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.  
 • zarzadzenie_nr_26_2016.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 04.08.2016 roku    w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_27_2016.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 27/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.08.2016 roku z mieniające zarządzenie nr   24/2016 Wójta Gminy Strzelce z dnia 25 lipca 2016 roku   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej   w miejscowości   Dębina, gmina Strzelce” .
 • zarzadzenie_nr_29_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.08.2016r.   w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_30_2016.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.09.2016r.   w sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2016/2017.
 • zarzadzenie_nr_31_2016.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.09.2016 r. w  sprawie       wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.  
 • zarzadzenie_nr_32_2016.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.09.2016r.   w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_33_2016.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.10.2016 r. w  sprawie       wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_34_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 34/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.10.2016r.   w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_35_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.11.2016r. w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Strzelce, położonej w Strzelcach przy ul. Leśnej 1, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat.
 • zarzadzenie_nr_36_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 36/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.11.2016r. w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Strzelce, położonej w Strzelcach przy ul. Leśnej 1, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat.
 • zarzadzenie_nr_37_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.11.2016r. w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Strzelce, położonej w Muchnicach Nowych, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat.
 • zarzadzenie_nr_38_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 38/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.11.2016r.   w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_39_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 39/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.11.2016r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania   zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce”.
 • zarzadzenie_nr_40_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 40/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2016 r. w  sprawie     wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_41_2016.pdf -  ZARZĄDZENIE Nr 41/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2016r.   w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_42_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 01.12.2016r.   w  sprawie przyjęcia projektu planu finansowego  budżetu Urzędu Gminy w Strzelcach na 2017 rok.
 • zarzadzenie_nr_43_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 43/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.12.2016r. w  sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjera w Urzędzie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_44_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.12.2016 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_45_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.12.2016 r. w  sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
 • zarzadzenie_nr_48_2016.pdf -  ZARZĄDZENIE Nr 48/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury staniwisk w Urzędzie Gminy Strzelce. 
 • zarzadzenie_nr_49_2016.pdf -  ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji zdrowotnej.
 • zarzadzenie_nr_50_2016.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.12.2016r.  w sprawie wyznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2016 roku.
 • zarzadzenie_nr_51_2016.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 51/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.12.2016r.  zmieniające zarządzenie nr 43/14 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie nadania Regolaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_52_2016.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.12.2016r.  w sprawie przeptowadzenia spisu z natury w kasie  Urzędu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_53_2016.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.12.2016r.  w  sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2016 rok.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-30 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 11:09:45
 • Liczba odsłon: 367
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031137]

przewiń do góry