zarzadzenie_nr_1_2015.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.01.2015 r. w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
zarzadzenie_nr_3_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 3/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.01.2015 r. w  sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_4_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.02.2015 r.  w  sprawie   planu dofinansowania   doskonalenia zawodowego nauczycieli.
zarzadzenie_nr_5_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.02.2015 r. w  sprawie powołania komisji ds. analizy zakupu i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzelce.
zarzadzenie_nr_6_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.03.2015 r. w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_7_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2015 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_8_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2015 r. w  sprawie  powołania komisji konkursowej oraz regulaminu działania komisji mającej na celu  wybór ofert dotyczących organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 roku z elementami profilaktyki uzależnień.
zarzadzenie_nr_9_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2015 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_10_2015.pdf  - -  ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.04.2015 r. w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie    Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_12_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.04.2015 r. w  sprawie powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 10 maja 2015 roku.
zarzadzenie_nr_13_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE a dnia 20.04.2015 r. w sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce w roku szkolnym 2015/2016.       zalacznik_13_2015.pdf
zarzadzenie_nr_14_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.04.2015 r. w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie    Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_15_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.04.2015 r. w  sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_16_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.05.2015 r. w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie    Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_17_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.05.2015 r. w  sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_18_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.05.2015 r. w  sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
zarzadzenie_nr_19_2015.pdf    -  ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.05.2015 r. w  sprawie ustalania zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy Strzelce.
zarzadzenie_nr_20_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.05.2015 r. w  sprawie  powołania Komisji do Spraw brakowania druków ścisłego zarachowania  z zakresu rejestracji stanu cywilnego.   
zarzadzenie_nr_21_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.05.2015 r. w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie      Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_22_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.05.2015 r. w  sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_24_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.06.2015 r. w  sprawie    przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_26_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 26/015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 01.07.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Strzelce z 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce.
zarzadzenie_nr_27_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.07.2015 r. w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzelce, przeznaczonych do sprzedaży.
zarzadzenie_nr_28_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 02.07.2015 r. w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w najem.
zarzadzenie_nr_29_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.07.2015 r. w  sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
zarzadzenie_nr_30_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.07.2015 r. w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
zarzadzenie_nr_31_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 15.07.2015 r. w  sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Łykowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.   
zarzadzenie_nr_32_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17.07.2015 r. w  sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą w 2015 roku na terenie Gminy Strzelce.
zarzadzenie_nr_33_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.07.2015 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania  o zamówienie publiczne na zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości  Niedrzaków – Niedrzakówek (nawierzchnia asfaltowa)”oraz Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków ”.
zarzadzenie_nr_34_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 .07.2015 r. w  sprawie dni wolnych od pracy w 2015  roku przysługujących za święta przypadające w sobotę.
zarzadzenie_nr_35_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27.07.2015 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „ Z akup oleju napędowego.” Niedrzakówek (nawierzchnia asfaltowa)”oraz Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków ”.
zarzadzenie_nr_36_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 36/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.07.2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
zarzadzenie_nr_37_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
zarzadzenie_nr_38_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.08.2015 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
zarzadzenie_nr_39_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.08.2015 r. w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej.
zarzadzenie_nr_40_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.01.2015 r.    w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_41_2015.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.08.2015 r.  w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie      Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_42_2015.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.08.2015 r.  w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_43_2015.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.08.2015 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Strzelcach.
zarzadzenie_nr_44_2015.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.08.2015 r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. „Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”  .   
zarzadzenie_nr_45_2015.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 45/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.09.2015 r.   w sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2015/2016.
zarzadzenie_nr_46_2015.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 04.09.2015 r.  w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie      Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_47_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 04.09.2015 r.     w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_48_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.09.2015 r.     w  sprawie odwołania zarządzenia w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej.
zarzadzenie_nr_49_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.09.2015 r.     w  sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
zarzadzenie_nr_50_2015.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.09.2015 r.     w  sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Strzelce.
zarzadzenie_nr_51_2015.pdf  -      ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.09.2015 r.  w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie      Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_52_2015.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.09.2015 r.      w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_53_2015.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23.09.2015 r.      w  sprawie   powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych i poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych  w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
zarzadzenie_nr_54_2015.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23.09.2015 r.       w  sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strzelce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
zarzadzenie_nr_55_2015.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 24.09.2015 r.       w  sprawie     ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
zarzadzenie_nr_56_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.09.2015 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2012 Wójta Gminy Strzelce- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Strzelce.
zarzadzenie_nr_57_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.09.2015 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_58_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.10.2015 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
zarzadzenie_nr_59_2015.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  05.10.2015 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
zarzadzenie_nr_60_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  12.10.2015 r.   w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_62_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  19.10.2015 r.   w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Strzelce, położonej w Muchnowie, oznaczonej jako działka nr 49, o powierzchni 2,2400 ha.
zarzadzenie_nr_63_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  21.10.2015 r.   w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_64_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  23.10.2015 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie      Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_65_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  23.10.2015 r.   w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_66_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  26.10.2015 r.   w sprawie stawek czynszu za grunty rolne, będące własnością Gminy Strzelce, oddane w dzierżawę.
zarzadzenie_nr_67_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 67/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  26.10.2015 r.   w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce.
zarzadzenie_nr_68_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  28.10.2015 r.   w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce Nr 59/2015  z dnia  05.10.2015 r.   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
zarzadzenie_nr_69_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 69/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  18.11.2015 r.  w sprawie     wprowadzenia zmian w budżecie      Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_70_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 70/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  18.11.2015 r.   w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_71_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 71/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  18.11.2015 r.   w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Strzelcach.
zarzadzenie_nr_72_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  02.12.2015 r.   w sprawie  komisji oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór oferty dotyczącej organizacji dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strzelce w 2016 r.
zarzadzenie_nr_73_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  03.12.2015 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
zarzadzenie_nr_74_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 74/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  03.12.2015 r.   w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_75_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  11.12.2015 r.  w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_76_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  11.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
zarzadzenie_nr_79_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 79/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  22.12.2015 r.  w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2015 rok.
zarzadzenie_nr_80_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 80/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  30.12.2015 r.  w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce.
zarzadzenie_nr_82_2015.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 82/2015 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  30.12.2015 r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2015 -2018.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-25 08:03:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-14 09:23:12
  • Liczba odsłon: 940
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031194]

przewiń do góry