• zarzadzenie_nr_1_2014.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.01.2014 r. w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 • zarzadzenie_nr_2_2014.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.01.2014 r. w  sprawie przyjęcia planu finansowego na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_3_2014.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.02.2014 r. w  sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_4_2014.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 04.02.2014 r. w  sprawie ustalenia Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych.
 • zarzadzenie_nr_5_2014.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 06.02.2014 r. w  sprawie    planu dofinansowania   doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • zarzadzenie_nr_6_2014.pdf    ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 06.06.2014 r. w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_7_2014.pdf    ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.02.2014 r. w  sprawie  przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_8_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.02.2014 r.  w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
 • zarzadzenie_nr_9_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.02.2014 r .  w  sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór ofert dotyczących organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 r.                z elementami profilaktyki uzależnień.
 • zarzadzenie_nr_10_2014.pdf ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.03.2014 r. w  sprawie  przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_11_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2014 r.  w  sprawie      wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_12_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2014 r.  w  sprawie    przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_13_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.04.2014 r . w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_14_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 14/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.04.2014 r.   w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Strzelce przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 • zarzadzenie_nr_15_2014.pdf ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.04.2014r.     w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • zarzadzenie_nr_16_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.04.2014 r. w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_17_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.04.2014 r.   w  sprawie      przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_18_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.05.2014 r.  w sprawie powołania obwodowych komi sji wyborczych  w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
 • zarzadzenie_nr_19_2014.pdf -  ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.05.2014 r. w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.    
 • zarzadzenie_nr_20_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.05.2014 r.   w  sprawie      przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_21_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.06.2014 r.   w  sprawie  przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_22_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 22/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.06.2014 r.     w  sprawie    przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_23_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.06.2014 r.     w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_24_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 04.07.2014 r.    w  sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_26_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.08.2014 r.     w  sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_27_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 15.07.2014 r.       w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości  Rejmontów - Muchnów (nawierzchnia asfaltowa)”.
 • zarzadzenie_nr_28_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 28/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.07.2014 r.      w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Lachowicz i  Pana Jarosława Gołębiowskiego ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_29_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 01.08.2014 r.       w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „ Z akup oleju napędowego.”
 • zarzadzenie_nr_30_2014.pdf ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z zxdnia 20.08.2014 r.    w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.   
 • zarzadzenie _nr_31_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.08.2014 r.    w  sprawie        przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.    
 • zarzadzenie_nr_32_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 32/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27.08.2014 r.           z dnia 27.08.2014 r.  w sprawie przeprowadzenia naboru na   kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_33_2014.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 01.09.2014 r.     w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.       
 • zarzadzenie_nr_34_2014.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 01.09.2014         w  sprawie    przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.   
 • zarzadzenie_nr_35_2014.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 35/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 08.09.2014 r.     w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strzelce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • zarzadzenie_nr_36_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 15.09.2014 r.      w sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2014/2015.
 • zarzadzenie_nr_37_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.09.2014 r.       w sprawie  przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 •  zarzadzenie_nr_38_2014.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.09.2014 r.      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań  o  zamówienie publiczne p.n. „Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”  oraz   „Sieć wodociągowa   z przyłączami w miejscowości  Niedrzew  Drugi”.
 • zarzadzenie_nr_39_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.09.2014 r.   w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.
 • zarzadzenie_nr_40_2014.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 40/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.09.2014 r.       w sprawie wyznaczenia   osoby odpowiedzialnej za organizację dowozów i odwozów uczniów uczęszczających do placówek oświatowych z terenu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_41_2014.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23.10.2014 r.     w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.     
 • zarzadzenie_nr_42_2014.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23.10.2014 r.     w sprawie    przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 •  zarzadzenie__nr_43_2014r..pdf -   ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.10.2014 r.    w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego gminy STRZELCE.
 • zarzadzenie_nr_43/A_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.11.2014 r.    w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.    
 • zarzadzenie_nr_44_2014.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 44/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.11.2014 r.   w sprawie    przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_45_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.11.2014 r.      w  sprawie    wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.    
 • zarzadzenie_nr_47_2014.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 47/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.11.2014 r.     w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce”.
 • zarzadzenie_nr_48_2014.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.11.2014 r.     w sprawie powołania komisji oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór oferty dotyczącej dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strzelce w 2015 r.
 • zarzadzenie_nr_49_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 49/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.11.2014 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla  Pana Piotra Korytkowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_50_2014.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.11.2014 r.      w sprawie powołania Komisji ds. kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
 • zarzadzenie_nr_51_2014.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 51/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27.11.2014 r.      w  sprawie      wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_52_2014.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 52/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27.11.2014 r.   w sprawie       przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_53_2014.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 53/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.12.2014 r.   w sprawie       przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_54_2014.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.12.2014 r.   w sprawie    wypłaty wynagrodzenia za pracę pracownikom Urzędu Gminy w Strzelcach w miesiącu grudniu 2014 r.
 • zarzadzenie_nr_55_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 08.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej .
 • zarzadzenie_nr_56_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 08.12.2014 r.   w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce. .
 • zarzadzenie_nr_57_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 57/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 08.12.2014 r.    w sprawie  przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_58_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.12.2014 r.     w  sprawie   wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_59_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 59/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.12.2014 r.    w sprawie  przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_60_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 60/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.12.2014 r.     w  sprawie   wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2014 rok.  
 • zarzadzenie_nr_61_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 61/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.12.2014 r.    w sprawie  przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2014 rok.
 • zarzadzenie_nr_62_2014.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  29.12.2014 r.  w sprawie  zatwierdzenia  planu kontroli wewnętrznej na 2015 rok.   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-31 13:06:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-14 08:10:56
 • Liczba odsłon: 575
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030570]

przewiń do góry