• zarzadzenie_nr_1_2013.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.01.2013 r . w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 • zarzadzenie_nr_2_2013.pdf   ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.01.2013 r . w  sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_3_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.01.2013 r . w  sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 • zarzadzenie_nr_5_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.02.2013 r . w  sprawie określenia stawki za   1 km przebiegu samochodów osobowych niebędących własnością Gminy Strzelce używanych do celów służbowych.
 • zarzadzenie_nr_6_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.03.2013 r . w  sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • zarzadzenie_nr_7_2013.pdf    ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.03.2013r . w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu  Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_8_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.03.2013 r . w  sprawie zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_9_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 8.04.2013 r . w  sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_10_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.04.2013r . w  sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór ofert dotyczących oraganizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2013 r. z elementami profilaktyki uzależnień.
 • zarzadzenie_nr_11_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 15.04.2013 r . w  sprawie zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_12_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.04.2013 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_13_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 13/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.04.2013 r . w  sprawie zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_14_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 8.05.2013 r . w  sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na „Remont budynku OSP w Klonowcu Starym” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Wieszczycach”. 
 • zarzadzenie_nr_15_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 8.05.2013r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.  
 • zarzadzenie_nr_16_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 15.05.2013 r . w  sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • zarzadzenie_nr_17_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 17/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.05.2013 r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania  o zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce”.

 • zarzadzenie_nr_18_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 18/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.05.2013 r . w  sprawie zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_19_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 19/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.05.2013 r . w  sprawie zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_21_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.06.2013 r . w  sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 • zarzadzenie_nr_22_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 22/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.06.2013 r . w  sprawie zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_23_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach ”.

 • zarzadzenie_nr_24_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 5.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań   o zamówienie publiczne na „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki”.

 • zarzadzenie_nr_25_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 5.07.2013 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_26_2013.pdf   -ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 5.07.2013 r . w  sprawie zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_27_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.07.2013r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania   o zamówienie publiczne p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości  Wola Raciborowska  - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)”.
 • zarzadzenie_nr_28_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 5.08.2013 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_29_2013.pdf  -ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.07.2013r.   zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania   o zamówienie publiczne p.n.   „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości  Wola Raciborowska  - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)”.   
 • zarzadzenie_nr_30_2013.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 7.08.2013r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Ariela Rożnowskiego ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_31_2013.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.08.2013r.   w sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 394289,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na zadanie   inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości  Wola Raciborowska  - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)”.
 • zarzadzenie_nr_33_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.08.2013r.  w sprawie powierzenia   stanowiska   dyrektora   Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów   w Strzelcach.

 • zarzadzenie_nr_34_2013.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 34/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 4.09.2013r.  w sprawie        wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_35_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.09.2013r.     w  sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2013/2014.
 • zarzadzenie_nr_36_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 36/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.09.2013r.     w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_37_2013.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 37/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.09.2013r.   w  sprawie przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_38_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 38/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.09.2013r. w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_39_2013.pdf ZARZĄDZENIE Nr 39/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  26.09.2013r.   w sprawie przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_40_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 40/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.10.2013r.       w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_41_2013.pdf ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  28.10.2013r. w  sprawie przyjęcia   zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_42_2013.pdf ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  14.11.2013r.  w sprawie przyjęcia     zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_43_2013.pdf -   ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  14.11.2013r.   w sprawie powołania Komisji ds. kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
 • zarzadzenie nr_44_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2013r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_45_2013.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 45/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2013r.  w sprawie przyjęcia  zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie  nr_46_2013.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2013r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat.
 • zarzadzenie_nr_47_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 47/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2013r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat.
 • zarzadzenie_nr_48_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2013r.    w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat.
 • zarzadzenie_nr_49_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 49/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.11.2013r.     w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
 • zarzadzenie_nr_50_2013.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 50/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 6.12.2013r.       w   sprawie   wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_50a_2013.pd f   - ZARZĄDZENIE Nr 50/A/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  06.12.2013 r. zmieniające  ZARZĄDZENIE Nr 34/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  31.08.2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Strzelce na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 • zarzadzenie_nr_51_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 50/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 6.12.2013r.       w   sprawie przyjęcia    zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_52_2013.pdf  -ZARZĄDZENIE Nr 52/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  6.12.2013r.   w sprawie   powołania komisji oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór oferty dotyczącej organizacji dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strzelce w 2014 roku. 
 • zarzadzenie_nr_53_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 53/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  6.12.2013r.      w   sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_54_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 52/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  16.12.2013r.      w   sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 • zarzadzenie_nr_55_2013.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 55/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.12.2013 roku    w   sprawie   wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_56_2013.pdf   -ZARZĄDZENIE Nr 56/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  20.12.2013r.   w   sprawie przyjęcia    zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_57_2013.pdf  -ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  27.12.2013r.     w   sprawie   wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_58_2013.pdf   -ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  27.12.2013r.    w   sprawie przyjęcia    zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok.
 • zarzadzenie_nr_59_2013.pdf  -ZARZĄDZENIE Nr 59/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  30.12.2013r.   w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_60_2013.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 60/2013 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  30.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2014 rok.   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-27 10:17:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-23 12:10:53
 • Liczba odsłon: 681
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030992]

przewiń do góry