Strzelce, dnia 26.04.2012r.

 

GK – OŚ. 6220.2.2012

 

 

 

Zawiadomienie

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 26.04.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie stawu wodnego do retencjonowania wody, poprawienie stanu wody na gruncie o powierzchni o zarysie ok. 0,20 ha i głębokości ok. 3,5m, na działce nr 69 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce, powiat kutnowski.

  
         Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra
wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).


 

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:            

1.            Wnioskodawca – Pan Wiktor Augustynowicz

2.            Strony postępowania administracyjnego wg. rozdzielnika

3.            Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.            a/a 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-27 11:48:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-27 11:48:22
  • Liczba odsłon: 237
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030690]

przewiń do góry