Strzelce, dnia 08.03.2012r.

 

GK-OŚ. 6220.12.2011.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

   Zgodnie z art. 89, art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja planowana na działkach nr ewid. 32/1 i 32/2 Obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski)

 

zawiadamiam

że w dniu 21 marca 2012 roku o godz. 10.00 odbędzie się rozprawa administracyjna w celu uzgodnienia interesów stron oraz złożenia dodatkowych wniosków i wyjaśnień.

Punkt zborny wyznaczono w budynku Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce (sala konferencyjna).

   Jednocześnie, mając na uwadze art. 90 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wzywam strony do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników. Przedstawiciel lub pełnomocnik strony przedstawia stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Informuję, iż zgodnie z przepisem art. 94 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

 

 

Otrzymują :

według rozdzielnika

                                                                                                            Zastępca Wójta

                                                                                                            /-/ Ewa Zielak

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :

1.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

2.                    Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce

3.                      Tablica ogłoszeń sołectwa Dąbkowice

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-08 12:51:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-08 12:51:23
  • Liczba odsłon: 271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031113]

przewiń do góry