Strzelce, dnia 24.01.2012r.

 

GK.-OŚ.6220.12.2011          

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

  Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Urząd Gminy Strzelce zawiadamia, iż w dniu 20.01.2012r. wpłynęło odwołanie Pani Doroty Olejniczak – Rutkowskiej, Dąbkowice 12A, 99 – 307 Strzelce, od Decyzji Wójta Gminy Strzelce z dn. 09.01.2012 r. (znak: GK.-OŚ.6220.12.2011), o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja planowana na działkach nr ewid. 32/1 i 32/2 Obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski).

  Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                             Wójt

                                                                    /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymuje :

 

1.               Wnioskodawca – Pani Dorota Olejniczak – Rutkowska, Dąbkowice 12A, 99-307 Strzelce

2.               Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.       a/a   

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-24 11:49:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 11:49:39
  • Liczba odsłon: 300
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030914]

przewiń do góry