Strzelce, dnia 08.09.2011r.

 

GK – OŚ. 6220.18.2011

 

 

 

Obwieszczenie

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 08.09.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :

 

1.                      Rozbudowie linii nasiennej do przyjęcia, czyszczenia, przechowywania, zaprawiania i pakowania zboża do docelowej wydajności 12000 Mg/rok,

 

2.                      Rozbudowie i przebudowie instalacji chowu bydła, polegającej na :

·                          budowie płyty obornikowej,

·                          budowie zbiornika na gnojówkę,

·                          przebudowie i rozbudowie 3-ech obór.

Przedsięwzięcia zlokalizowane będą na działce nr 2/52,  której właścicielem jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem HR Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

 .
  Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra
wy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzedowania (tj. od 7.00 do 15.00).

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

                                                                                                                                    Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują:            

1.                      Pan Mirosław Moraś - pełnomocnik działający na mocy upoważnienia udzielonego przez inwestora Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-09 08:25:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 08:25:01
  • Liczba odsłon: 249
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030673]

przewiń do góry