Strzelce, dnia 31.08.2011r.

 

GK. - OŚ. 6220.4.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

   Zgodnie z art. 10 i art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

            

zawiadamiam

 

że w dniu 30.08.2011r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynęło pismo firmy INWEST – EKO Surowce Sławomir Obarski S. K., ul. Złota 23, 25 – 015 Kielce, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

budowie tymczasowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sójki na potrzeby budowy autostrady A1.

Lokalizację inwestycji przewidywano na działkach o numerach ewidencyjnych 7/8,6,7/6,4 obręb Sójki.

   W myśl art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwości wniesienia sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce, pokój nr 10 ( w godz. 7.00 - 15.00), w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                                                                                Zastępca Wójta

                                                                                                                                                                /-/ Ewa Zielak

 

Otrzymują:

1.            Wnioskodawca-  Inwest – Eko Surowce Sławomir Obarski Sp. K. ul. Złota 23, 25 – 015 Kielce

2.            Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Roosevelta 9, 90 – 056 Łódź

3.            Pan Witold Krzysztof Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

4.            Pani Małgorzata Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

5.            Pan Maciej Włodzimierz Andrzejewski, Sójki 18, 99 – 307 Strzelce

6.            Pan Dariusz Zdzisław Jankowski, Sójki 19, 99 – 307 Strzelce

7.            Pani Helena Elżbieta Jankowska, ul. Długosza 6 B m 2, 99 – 300 Kutno

8.            Pani Teresa Grażyna Bielecka, Sójki 20, 99 – 307 Strzelce

9.            Pan Tadeusz Wlazło, Sójki 22, 99 – 307 Strzelce

10.         Pani Mariola Michalak, Sójki 70, 99 – 307 Strzelce

11.         Pan Piotr Michalak, Sójki 70, 99 – 307 Strzelce

12.         Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce  

13.         A/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-31 14:23:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 14:23:00
  • Liczba odsłon: 253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030798]

przewiń do góry