Strzelce, dnia 29.08.2011r.

 

GK.-OŚ.6220.6.2011              

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

   Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Urząd Gminy Strzelce zawiadamia, iż w dniu 25.08.2011r. wpłynęło odwołanie Pani Agnieszki Świecy, zam. Sójki 2, 99 – 307 Strzelce od Decyzji Wójta Gminy Strzelce z dn. 22.08.2011 r. (znak: GK.-OŚ.6220.6.2011) o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku inwentarskiego znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Sójki, gmina Strzelce, działka nr ewid. 91 obręb Sójki.

 

   Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                           Zastępca Wójta

                                                                           /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

Otrzymuje :

 

1.                      Wnioskodawca – Pani Agnieszka Świeca, zam. Sójki 2, 99-307 Strzelce

2.                      Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a   

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-29 12:57:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 13:01:32
  • Liczba odsłon: 283
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031150]

przewiń do góry