Strzelce, dnia 22.08.2011r.

 

GK - OŚ 6220.6.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 22.08.2011r. wydana została decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku inwentarskiego znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Sójki, gmina Strzelce, działka nr ewid. 91 obręb Sójki.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce , pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).

 

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach   za pośrednictwem   Wójta Gminy Strzelce   w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

                                                             Wójt

                                                             /-/ Tadeusz Kaczmarek

                                                              

 

 

 

Otrzymują:

1.                       Wnioskodawca – Pani Agnieszka Świeca, zam. Sójki 2, 99-307 Strzelce

2.                       Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.            a/a    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-24 08:14:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-24 08:14:30
  • Liczba odsłon: 283
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030920]

przewiń do góry