Strzelce, dnia 20.07.2011r.

 

        GK – OŚ. 6620.15.2011

 

 

 

Obwieszczenie

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 20.07.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Niedrzew Drugi” i „Niedrzew Drugi I”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na częściach działki nr 1/14 w miejscowości Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 .
            Z
treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1,

99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).

 

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 


               Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują:            

1.                       Wnioskodawca – Pan Stefan Dreko, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź

2.                       Wnioskodawca - Pan Andrzej Bartoszek, ul. Wacława Wojewódzkiego 1 m 8, 92 – 446 Łódź

3.                       Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

4.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

5.            a/a   

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-21 12:38:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-21 12:38:34
  • Liczba odsłon: 244
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031115]

przewiń do góry