Strzelce, dnia 08.07.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/9/1/2010     

 

 

                                         ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 

  zawiadamiam

że w dniu 07.07.2010 roku na wniosek Pana Adama Macierewicza, zam. Rejmontów 14, 99 - 307 Strzelce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

wybudowaniu elektrowni wiatrowej w Długołęce, składającej się z 1 turbiny wiatrowej zlokalizowanej w gminie Strzelce, wieży Wensys 82 kratowej o wysokości 130m  o mocy 1500kW. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 297 w miejscowości Długołęka, gmina Strzelce.

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem administracyjnym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

                                                              Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek      

 

                        

Otrzymują:

1.                      Pan Adam Macierewicz, zam. Rejmontów 14, 99 - 307 Strzelce

2.                      Pani Beata Lenc Macierewicz, zam. Rejmontów 14, 99 - 307 Strzelce

3.                      Pan Mariusz Szpik, zam. Długołęka 58, 99 - 307 Strzelce

4.                      Pan Wojciech Królikowski, zam. ul. Kościuszki 13 m 29, 99 - 300 Kutno

5.                      Pan Mirosław Kwiatkowski, zam. Wola Trębska 39, 09 - 550 Szczawin Kościelny

6.                      Pan Mariusz Cynkier, zam. ul. Strążyska 16 m 1, 92 - 102 Łódź

7.                      SILOPOL PŁOCK Sp. z o.o., ul. Portowa 2A, 09 - 401 Płock

8.                      Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

9.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

  1. a/a   
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-12 14:28:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-12 14:28:19
  • Liczba odsłon: 258
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030980]

przewiń do góry