Strzelce, dnia 15.06.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/8/1/2010     

 

 

 

   ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 

  zawiadamiam

że w dniu 15.06.2010 roku na wniosek Pani Beaty Szadkowskiej, zam. Bociany 4, 99 - 307 Strzelce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"adaptacji budynku stodoły w celu lokalizacji w jej pomieszczeniu produkcji brykietu z biomasy. Budynek położony jest w miejscowości Bociany 4, gm. Strzelce, działka nr 23/1".

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem administracyjnym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

 

                                                       Zastępca Wójta

                                                       /-/ Ewa Zielak

 

 

                                  

Otrzymują:

1.                      Pani Beata Szadkowska, zam. Bociany 4, 99 - 307 Strzelce

2.                      Pan Paweł Henryk Szadkowski, zam. Bociany 4, 99 - 307 Strzelce

3.                      Pani Seweryna Adamczyk, zam. Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

4.                      Pan Jan Marian Koralewski, zam. Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

5.                      Pan Tadeusz Zbigniew Koralewski, Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

6.                      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Roosevelta 9, 90 - 056 Łódź

7.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

8.            a/a   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-16 14:08:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-16 14:08:52
  • Liczba odsłon: 256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030879]

przewiń do góry