Strzelce, dnia 09.06.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/7/1/2010     

 

 

 

                                        ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 

  zawiadamiam

że w dniu 08.06.2010 roku na wniosek Pana Wojciecha Lenartowskiego, zam. Sieraków 1, 09 - 500 Gostynin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"dobudowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej w miejscowości Niedrzaków 4, gm. Strzelce, działka nr 64/1".

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem administracyjnym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

                                                                             Zastępca Wójta

                                                                             /-/ Ewa Zielak

                                  

Otrzymują:

1.                      Pan Wojciech Lenartowski, zam. Sieraków 1, 09 - 500 Gostynin

2.                      Pan Eugeniusz Mieczysław Marciniak, zam. Niedrzaków 4, 99 - 307 Strzelce

3.                      Pani Bożena Marciniak, zam. Niedrzaków 4, 99 - 307 Strzelce

4.                      Pani Michalina Cierpikowska, zam. Niedrzaków 2, 99 - 307 Strzelce

5.                      Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

6.                      Pan Sławomir Czerwiński, zam. Niedrzaków 1, 99 - 307 Strzelce

7.                      Powiat Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 - 300 Kutno

8.                      Pan Antoni Janus, zam. Niedrzaków 3, 99 - 307 Strzelce

9.                      Pani Franciszka Janus, zam. Niedrzaków 3, 99 - 307 Strzelce

10.                  Pan Radosław Grabowski, zam. Niedrzaków 7, 99 - 307 Strzelce

11.                  Pani Kamila Grabowska, zam. Niedrzaków 7, 99 - 307 Strzelce

12.                  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

13.       a/a   

                    

                    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-11 13:30:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-11 13:30:45
  • Liczba odsłon: 249
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031280]

przewiń do góry