Strzelce, dnia 31.05.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/5/1/2010      

 

 

           ZAWIADOMIENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

        Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

  zawiadamiam

że w dniu 28.05.2010 roku na wniosek Pana Jacka Wojtalewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "JAWIS", Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej udokumentowanej jako złoże kruszywa naturalnego "ZGORZE" w kat. C 1 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce, powiat kutnowski".

W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem administracyjnym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

 

                                                                     Zastępca Wójta

                                                                     /-/ Ewa Zielak

                                                              

Otrzymują:

1.                       Pan Jacek Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

2.                       Pani Wiesława Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

3.                       Pan Antoni Malicki, zam. Zgórze 12, 99 -307 Strzelce

4.                       Pan Jacek Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

5.                       Pan Kazimierz Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

6.                       Pan Dariusz Przyłudzki, Wieszczyce 6A, 99 - 307 Strzelce

7.                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90 - 056 Łódź

8.                       Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Kutnie, ul. Witosa 1, 99 - 300 Kutno

9.                       Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

10.                   Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

11.                   a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-07 08:23:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 08:24:25
  • Liczba odsłon: 243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031186]

przewiń do góry