Strzelce, dnia 08.04.2010r.

GK – OŚ. 7627/1/4/2010

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie z art. 98 § 2 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm)

 

zawiadamiam

że w dniu 08.04.2010r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Strzelce znak : GK. – OŚ. 7627/1/3/2010 o zawieszeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 900kW w miejscowości Wola Raciborowska na działce o nr ewid. 53/2, gmina Strzelce.

Niniejsze postępowanie zostało zawieszone w związku z wystąpieniem strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.

Zgodnie z treścią art. 98 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu (tj. od godz. 7.00 do 15.00).

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                          Wójt

                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

                                      

 

Otrzymują:

 

1.                       Wnioskodawca

2.                       Strony w postępowaniu administracyjnym

3.                       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce

4.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

5.                       A/a

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-09 11:23:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:23:44
  • Liczba odsłon: 262
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030684]

przewiń do góry