Strzelce, dnia 09.02.2010r.

 

GK. 7627/16/17/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                Zgodnie z art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 09.02.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na „podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego „ZGÓRZE” w kat. C1”w przewidywanej ilości powyżej 20 000m³ rocznie, ze złoża „ZGÓRZE” usytuowanego na terenie działek o nr ewid 38/3 i 40/3 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce.

    
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10 w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotową decyzję
służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

                                                  Wójt

                                         /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

                                                

 

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

2.   Strony postępowania administracyjnego

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.   A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-23 12:49:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-23 12:49:39
  • Liczba odsłon: 243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031196]

przewiń do góry