Strzelce, dnia 10.02.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/2/1/2010     

 

 

                                                OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  zawiadamiam

że w dniu 08.02.2010 roku na wniosek Państwa Dariusza i Ewy Jatczak, zam. ul. Rejtana 24, 99 - 302 Kutno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

1. prowadzeniu prac geologicznych - wierceń badawczych do głębokości 12 m ppt w celu rozpoznania i udokumentowania złóż kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego w kategorii rozpoznania C1 na obszarze działki o nr ewidencyjnym 1/14 obręb Niedrzew Drugi, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha.

2. prowadzeniu eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej bez użycia materiałów wybuchowych na udokumentowanych złożach, o powierzchni nie przekraczającej 2 ha w części działki nr 1/14, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha".

 

           W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

 

                                                                                        Wójt

                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

                                                              

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony w postępowaniu administracyjnym

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a   

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-15 14:53:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 14:53:26
  • Liczba odsłon: 270
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030536]

przewiń do góry