Strzelce, dnia 11.02.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/3/1/2010     

 

 

                                             ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

  zawiadamiam

że w dniu 10.02.2010 roku na wniosek Pana Bartłomieja Rzymkowskiego właściciela Gospodarstwa Sadowniczo - Szkółkarskiego, Żurawieniec 6A, 99 - 300 Kutno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"wykonaniu odwiertu studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Sójki gmina Strzelce na terenie działki nr ewid. 118".

           W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

 

                                                                     Zastępca Wójta

                                                                      /-/ Ewa Zielak

 

 

                                                              

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony w postępowaniu administracyjnym

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-15 14:49:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 14:49:54
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030965]

przewiń do góry