Strzelce, dnia 14.09.2009r.

 

GK. 7627/12/10/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                Zgodnie z art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 14.09.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 900kW w Woli Raciborowskiej dz. nr ewid. 53/2 gmina Strzelce.

    
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10 w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotową decyzję
służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

          

 

                                                                Zastępca Wójta

                                                                /-/ Ewa Zielak

 

 

 

                                                

 

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

2.   Strony postępowania administracyjnego

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-24 14:32:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-24 14:32:53
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031281]

przewiń do góry