Strzelce, dnia 16.06.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/2/9/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego

 

           Zgodnie z 10 § 1 oraz art. 97§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 16.06.2009r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ – 7627/2/8/09 o podjęciu postępowanie administracyjnego, zawieszonego na mocy postanowienia Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ – 7627/2/6/09 z dnia 23.02.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 2 MW; wysokości do 100m, na działkach o numerach ewidencyjnych 19/1 i 20 w miejscowości Janiszew gmina Strzelce.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

                                                 Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Pełnomocnik wnioskodawcy

2. Strony w postępowaniu administracyjnym

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4. A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-17 07:51:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-17 07:51:42
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030809]

przewiń do góry