Strzelce, dnia 29.05.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/11/7/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                                                        

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

        Zgodnie z art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 29.05.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania istniejących dróg gminnych nr 102425E i nr 102424E w miejscowości Dębina z projektowanym dojazdem do obiektu WD204 nad autostradą A 1 – Zadanie II”.

     
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach   za pośrednictwem   Wójta Gminy Strzelce   w terminie 14 dni od jej otrzymania.

                                                                   Wójt

                                                  /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

2.    Strony postępowania administracyjnego

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.   A/a.

                       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-05 12:48:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 12:48:42
  • Liczba odsłon: 251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030956]

przewiń do góry