1. Nr 1/09 z dnia 12.01.2009 roku w sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 2. Nr 2 /09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia okoliczności znęcania nad zwierzętami.
 3. Nr 3 /09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 4. Nr_4/09_2009 z dnia 10 lutego 2009 roku w  sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Strzelce.
 5. Nr 5/09 z dnia 10 lutego 2009 r.   w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej   i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Strzelce.
 6. Nr 6/09 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”
 7. Nr   7 /2009 z dnia    12 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż autobusu szkolnego   i samochodu dostawczego marki „Żuk” stanowiących własność Gminy Strzelce.
 8. Nr   8/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 9. Nr 9/09 z dnia   27 lutego 2009 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 10. Nr 10/09 z dnia   02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 11. Nr 11/09 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie   planu dofinansowania   doskonalenia zawodowego.
 12. Nr 12/09 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  
 13. Nr 13/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Wymianę pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach.”
 14. Nr 14/09 z dnia   24 marca 2009 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 15. Nr 15/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż autobusu szkolnego   i samochodu dostawczego marki „Żuk” stanowiących własność Gminy Strzelce.
 16. Nr 16/09 z dnia 31 marca 2009 r . w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 17. Nr 16A/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 18. Nr 17/09 z dnia   05 kwietnia   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 19. Nr 18/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 20. Nr 19/09 z dnia  6  maja 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 16A/09   Wójta   Gminy   Strzelce z   dnia   31   marca   2009   roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 21. Nr 20/09 z dnia  12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 22. Nr 21/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w najem.
 23. Nr 22/09 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 24. Nr 23/09 z  dnia 26   maja   2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 25.  

  Nr 24/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty podmiotów dotyczące organizacji i prowadzenia kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki uzależnień.

   

 26. Nr 26/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie określenie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników   jednostek budżetowych Gminy Strzelce.
 27. Nr 27/09 z dnia   05   czerwca   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 28. Nr/28/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.    
 29. Nr 29/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Klonowiec Stary,   gmina Strzelce ”.
 30. Nr 30/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Glinice, gmina Strzelce ”.
 31. Nr 31/09 z dnia   19   czerwca   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 32. Nr 32/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 33. Nr 33/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach.
 34. Nr 34/09 z dnia   29   czerwca   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 35. Nr 35/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach ”.
 36. Nr 36/09 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla obiektu Urzędu Gminy  w Strzelcach.
 37. Nr 37/09  z  dnia 8 lipca 2009 r.  w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 38. Nr 38/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowiec Stary, gmina Strzelce .”
 39. Nr 40/09 z dnia 31 lipca 2009 r . w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 40. Nr 41/09  z dnia   21   sierpnia   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 41. Nr 42/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Strzelcach.
 42. Nr 43/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Klonowcu Starym.
 43. Nr 44/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminy Strzelce.
 44. Nr 46/09  z dnia 23 września 2009 r . w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok .
 45. Nr 47/09   z dnia 29   września 2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.
 46. Nr 48/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.
 47. Nr 52/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
 48. Nr 53/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do sprzedaży.
 49. Nr 55/09 z dnia   14   października   2009 r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 50. Nr 56/09  z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
 51. Nr 57/09  z dnia   23   października   2009 r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 52. Nr 58/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
 53. Nr 59/09    z dnia   29   października   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 54. Nr 61/09 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 55. Nr 62/09 z dnia   18   listopada   2009 r.  w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce Nr 57/09 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 56. Nr 63/09 z dnia 18   listopada 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 57. Nr 64/09 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
 58. Nr 65/09 z dnia 23 listopada 2009 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Jaros - Wituszyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 59. Nr 66/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Laskowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 60. Nr/67/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 61. Nr 68/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działek: 82/2 i 83 o pow. 0,9000 ha, oraz nr 82/1 o pow. 0,9200 ha , położonych w Klonowcu Starym.
 62. Nr 69/09 z dnia   27   listopada   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 63. Nr 70/09  z dnia 2 grudnia 2009 r.    zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.
 64. Nr 71/09 z dnia   08   grudnia   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 65. Nr 73/09 z dnia 10 grudnia 2009   r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2009/2010.
 66. Nr 75/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok .
 67. Nr 76/09  z dnia   18   grudnia   2009 r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 68. Nr 77/09  z dnia   28   grudnia   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 69. Nr 78/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.   w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2009 rok.
 70. Nr 79/09 z dnia   30   grudnia   2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-09 10:45:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-24 14:26:00
 • Liczba odsłon: 473
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031096]

przewiń do góry