1. Nr XXV/126/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2008-2013 (założenia do roku 2015).
 2. Nr XXV/127/09 z dnia 18 lutego 2009 roku   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Strzelce na 2009 rok.
 3. Nr XXV/128/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
 4. Nr XXV/129/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
 5. Nr XXV/130/09 z dnia 18 lutego 2009 roku o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowcu Starym.
 6. Nr XXV/131/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 7. Nr XXV/132/09 z dnia 18 lutego 2009 roku   w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

 8. Nr XXVI/133/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce.-  http://dziennik.lodzkie.eu/
 9. Nr   XXVI/134/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelce. - Jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/
 10. Nr    XXVI/135/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 11. Nr    XXVI/136/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 12. Nr    XXVI/137/09 z dnia 31 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla radnych Gminy Strzelce.
 13. Nr    XXVII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2008 rok.
 14. Nr    XXVII/139/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 15. Nr    XXVII/140/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 16. Nr    XXVII/141/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowcu Starym.
 17. XXVIII/142/09 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 18. Nr   XXIX/145/09 z dnia  17 czerwca 2009   roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
 19. Nr   XXIX/146/09 z dnia  17   czerwca 2009   roku  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 20. Nr XXXV/159 /09 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-09 10:07:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 06:04:43
 • Liczba odsłon: 502
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030648]

przewiń do góry