Strzelce, dnia 15.01.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/2/3/09

 

 

                                                                                                              

 

 

OBWIESZCZENIE -  ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  zawiadamiam, że w dniu 08.01.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 2 MW, wysokości do 100m, na działkach o nr ewid. 19/1 i 20, w miejscowości Janiszew gm. Strzelce”,

         W związku z powyższym zawiadamiam, że dokumenty związane z postępowaniem są do wglądu w Urzędzie Gminy Strzelce pokój nr 10.

 

                                                                   

 

                                                 Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-19 10:23:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-19 10:23:08
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031136]

przewiń do góry