INFORMACJA

               o formach korespondencji eletronicznej interesanta z urzędem

 

Elektroniczna skrzynka podawcza – na platformie ePUAP:

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest:

 

  - bezpłatne   zarejestrowanie się w systemie ePUAP. W tym celu użytkownik powinien utworzyć swoje konto.   Po założeniu konta, użytkownik może zalogować się do systemu. Istnieje możliwość edycji parametrów konta, jak również wyświetlenie uprawnień.

- posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych

  dokumentów.

Wszystkie instrukcje   znajdują się na ePUAP

 

Formy dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

- przesłanie dokumentu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej

- dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie urzędu I piętro pok. nr 8 na następujących nośnikach danych:

v                        pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0; płyta CD -RW, DVD -RW; dyskietka FDD 1,44 MB.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)

- Akceptowalne formaty załączników to:

v                        DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

Podstawa prawna

1.                        Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

2.                        Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn.zm.)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-05 08:03:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-03 12:55:46
  • Liczba odsłon: 2225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030458]

przewiń do góry