WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STRZELCE 2004 ROK                  

 1. Nr 1/2004 z dnia 02 stycznia 2004r. w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.                                     
 2. Nr 2/2004 z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie powołania środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.                                      
 3. Nr 3/2004 z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.                                                
 4. Nr 4/2004 z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce.            
 5. Nr 5/2004 z dnia 9 marca 2004r. zmieniajace Zarządzenie Nr 3/97 Wójta Gminy Strzelce z dnia 17.03.1997r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Strzelcach.                                                                             
 6. Nr 6/2004 z dnia 18 marca 2004r. w sprawie opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków, tj. układu wykonawczego na 2004 rok.                                                                    
 7. Nr 7/2004 z dnia 22 marca 2004r. w sprawie wysokości świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2004 r.                     
 8. Nr 8/2004 z dnia 22 marca 2004r. wprowadzajace wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i obronności w 2004 roku                                
 9. Nr 9/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.                          
 10. Nr 10/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie przyjecia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XVI/88/04 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004 r.                             
 11. Nr 11/2004 z dnia 10 maja  2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.                            
 12. Nr 12/2004 z dnia maja 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/2000 Zarzadu Gminy w Strzelcach w sprawie ustalenia stawki za dostarczanie energii cieplnej do lokalu oraz poboru ciepłej wody oraz zmiany Uchwały Nr 89/2000 Zarzadu Gminy w Strzelcach w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe.                                 
 13. Nr 13/2004 z dnia 14 maja 2004r. w sprawie organizacji roku szkolnego w Gminnym Przedszkolu w Strzelcach.                         
 14. Nr 14/2004 z dnia 14 maja 2004r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego oraz powołania zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.                                       
 15. Nr 15/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 13 czerwca 2004r.                   
 16. Nr 16/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce.          
 17. Nr 17/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVII/93/04 Rady Gminy Strzelce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004r.                   
 18. Nr 18/2004 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.                                                       
 19. Nr 19/2004 z dnia 11 czerwca  2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.                                                      
 20. Nr 20/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Janik nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                          
 21. Nr 21/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Gajewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                             
 22. Nr 22/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.                                                    
 23. Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVIII/95/04 Rady Gminy Strzelce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 r.                  
 24. Nr 24/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Nr XIX/97/04 Rady Gminy Strzelce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 r.                  
 25. Nr 25/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Strzelce.                                                       
 26. Nr 26/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za przesłanie informacji o zaległościach cywiloprawnych.                  
 27. Nr 27/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Gminy Strzelce w związku z udostępnianiem materiałów.  
 28. Nr 28/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.    
 29. Nr 29/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 30. Nr 30/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
 31. Nr 31/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w  sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Nr XX/98/04 Rady Gminy Strzelce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.   
 32. Nr 32/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w  sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Strzelcach.    
 33. Nr 33/2004 z dnia 7 września 2004 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 34. Nr 34/2004 z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Muchnicach.   
 35. Nr 35/2004 z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Strzelcach, ustalenia jej organizacji i trybu działania.   
 36. Nr 36/2004 z dnia 16 września 2004 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
 37. Nr 37/2004 z dnia 8 października 2004 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 38. Nr 38/2004 z dnia 27 października 2004 r . w  sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/102/04 Rady Gminy Strzelce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 39. Nr 39/2004 z dnia 19 listopada 2004 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 40. Nr 40/04 z dnia 29 listopada 2004 r . w  sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXII/118/04 Rady Gminy Strzelce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
 41. Nr 41/04 z dnia 6 grudnia 2004 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 42. Nr 42/04 z dnia 16 grudnia 2004 r . w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 43. Nr 43/04 z dnia 27 grudnia 2004 r . w  sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 4/2000 Wójta Gminy Strzelce.   
 44. Nr 44/04 z dnia 27 grudnia 2004 r . zmieniające Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce w  sprawie  powołania zastępcy Wójta Gminy Strzelce.  
 45. Nr 45/04
 46. Nr 46/04
 47. Nr 47/04 z dnia 31 grudnia 2004 r .  w   sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce wg stanu na dzień 31.12.2004r. 
 48. Nr 48/04 z dnia 31 grudnia 2004 r . w  sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.    
 49. Nr 49/04 z dnia 31 grudnia 2004 r . w  sprawie  ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy.  
 50. Nr 50/04 z dnia 31 grudnia 2004 r . w  sprawie  stosowania instrukcji kancelaryjnej.  
                  
          
   
    
                               
              
 
Załączniki do zarządzeń dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, w godzinach pracy urzędu.
     
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-19 12:33:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-01 12:41:15
 • Liczba odsłon: 634
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030498]

przewiń do góry