Zmiany do Statutu
Gminnego Przedszkola w Strzelcach
przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 1/2002 w dniu 27.09.2002r.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z 2002 r.)

Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Strzelcach dokonuje następujących zmian:

  1. w § 6 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:

„2a) organizowania zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.”,

  1. w § 17 w ust. 4 w pkt. 2 skreśla się wyrazy

„ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej”.

 

Rada Pedagogiczna Dyrektor

Barbara Bembenista -

Iwona Kaczmarska -

Magdalena Wawrzyńska -

Danuta Kłosik -

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 08:08:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-27 08:08:31
  • Liczba odsłon: 565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031125]

przewiń do góry