Zgodnie z art.  28a ustawy o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.


Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.


W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Strzelce, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami przez co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W roku bieżącym zgłoszenia można składać do dnia 29 maja, w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenia przyjmowane są
w pokoju nr 9, Urzędu Gminy Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1, w godzinach pracy urzędu.


Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymanego przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad raportem.


Wójt Gminy Strzelce

/-/ Tomasz GrabowskiZgłoszenie

Ja, niżej podpisany …………………………………………………….……………………., zamieszkały


w    ………………………………………………………………...………………


zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Strzelce. Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:


Lp.

imię i nazwisko

podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
                                                                                                                                                                     

………………………………… .. 
podpisInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-28 18:05:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-28 18:14:55
  • Liczba odsłon: 205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030606]

przewiń do góry