• zarzadzenie_nr_1_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 02.01.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_1a_2018.pdf  -   ZARZĄDZENIE Nr 1A/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.01.2018 r. w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 • zarzadzenie_nr_2_2018.pdf  ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.01.2018 r. w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
 • zarzadzenie_nr_3_2018.pdf     ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE   z dnia 30.01.2018 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym   i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_4_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej   nr 102406E w miejscowości Wola Raciborowska – Zgórze, gmina Strzelce”.
 • zarzadzenie_nr_5_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.02.2018 r.
  - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania  o zamówienie publiczne na zadania p.n. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sójki, gmina Strzelce ”.
 • zarzadzenie_nr_6_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
 • zarzadzenie_nr_7_2018.pdf -  ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.02.2018 r. w sprawie  planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli .
 • zarzadzenie_nr_8_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_9_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.02.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_10_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 01/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.03.2018 r. w sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_11_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.03.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_12_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.04.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór ofert dotyczących organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r. z elementami profilaktyki uzależnień.
 • zarzadzenie_nr_13_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_14_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.04.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_17_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w najem.
 • zarzadzenie_nr_18_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.05.2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminu Strzelce zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • zarzadzenie_nr_19_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • zarzadzenie_nr_21_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 21.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych
 • zarzadzenie_nr_22_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany z dnia 18 maja 2015 roku zarządzenia nr 20/2015 Wójta Gminy Strzelce  w  sprawie  powołania Komisji do Spraw brakowania druków ścisłego zarachowania  z zakresu rejestracji stanu cywilnego.   
 • zarzadzenie_nr_23_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.07.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach do prowadzenia postępowań w sprawach, oświadczenia z programu "Dobry start", a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o której mowa w &10 ust.6 programu"Dobry start".
 • zarzadzenie_nr_24_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.07.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w   &10 ust.6 programu"Dobry start".
 • zarzadzenie_nr_25_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_26_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.07.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_27_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.07.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Klonowcu Starym”.
 • zarzadzenie_nr_28_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.07.2018 r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej   nr 102406E w miejscowości Wola Raciborowska – Zgórze, gmina Strzelce”.
 • zarzadzenie_nr_29_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.07.2018 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Gminy Strzelce podjętego zarządzeniem nr 43/14 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30 października 2018 roku.
 • zarzadzenie_nr_30_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27.07.2018 r. w sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminu Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_30a_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 30/A/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.08.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_31_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.08.2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 • zarzadzenie_nr_32_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzelce, przeznaczonych do sprzedaży.
 • zarzadzenie_nr_33_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze  Gminy Strzelce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • zarzadzenie_nr_34_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach oraz powołania komisji skontrowej.
 • zarzadzenie_nr_35_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 06.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_37_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.09.2018 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Strzelce na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 • zarzadzenie_nr_38_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.09.2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej.
 • zarzadzenie_nr_39_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.09.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_40_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_41_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.10.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_42_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 15.10.2018 r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce”.
 • zarzadzenie_nr_43_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_44_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.10.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_45_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.10.2018 r. w  sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_46_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_47_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.10.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_48_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_49_2018.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.11.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_50_2018.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.11.2018 r. w  sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania- użyczenia radnym Rady Gminy Strzelce służbowych notebooków".
 • zarzadzenie_nr_51_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.11.2018 r. zmieniające zarządzenie nr 16/07 Wójta Gminy Strzelce z dnia 12.06 2007 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji pieczęci.
 • zarzadzenie_nr_52_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23.11.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_53_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.12.2018 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego  na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_54_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.12.2018 r. w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 • zarzadzenie_nr_56_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17.12.2018 r. w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_57_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17.12.2018 r. w  sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego  do budżetu Gminy Strzelce na 2018 rok.
 • zarzadzenie_nr_58_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.12.2018 r. w  sprawie wyznaczenia terminu wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2018 r.
 • zarzadzenie_nr_59_2018.pdf   zarządzenie_ nr 59 _2018.pdf – ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE- w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Strzelcach  na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_61_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.12.2018 r. w  sprawie powołania komisji oraz  regulaminu działania komisji mającej na celu wybór oferty dotyczącej organizacji dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_62_2018.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.12.2018 r. w  sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-02 11:20:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-13 10:20:21
 • Liczba odsłon: 480
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030667]

przewiń do góry