• zarzadzenie_nr_1_2017.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.01.2017 r. w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 • zarzadzenie_nr_2_2017.pdf   -   ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.01.2017 r. w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
 • zarzadzenie_nr_3_2017.pdf   -     ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.01.2017 r. w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
 • zarzadzenie_nr_4_2017.pdf  -    ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.02.2017 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2017 rok.
 • zarzadzenie_nr_5_2017.pdf    -   ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.02.2017 r. w  sprawie   planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli .
 • zarzadzenie_nr_6_2017.pdf    -    ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.02.2017 r. 
 • zarzadzenie_nr_9_2017.pdf    -    ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE   z dnia 30.03.2017 r.   w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym   i uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_10_2017.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 10/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.04.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór ofert dotyczących organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 roku z elementami profilaktyki uzależnień.
 • zarzadzenie_nr_11_2017.pdf   ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2017 r.
 • zarzadzenie_nr_12_2017.pdf   ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.04.2017 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2017 rok.  
 • zarzadzenie_nr_13_2017.pdf  ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.05.2017 r. w  sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Strzelcach.
 • zarzadzenie_nr_14_2017.pdf  ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.05.2017 r. w  sprawie   przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2017 rok.
 • zarzadzenie_nr_16_2017.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2017 r.
 • zarzadzenie_nr_17_2017.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.06.2017 r.   w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2017-2020.
 • zarzadzenie_nr_18_2017.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Zieleniewskiej   ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_19_2017.pdf    - ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.07.2017 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Wiśniewskiej   ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_20_2017.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.07.2017r.  w sprawie terminów udzielania ślubów cywilnych w 2017/2016 roku.
 • zarzadzenie_nr_21_2017.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.07.2017r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Muchnów – Marianów, gmina Strzelce”.
 • zarzadzenie_nr_28_2017.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.09.2017r.   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej.
 • zarzadzenie_nr_29_2017.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.09.2017r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • zarzadzenie_nr_30_2017.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.09.2017r.   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania  o zamówienie publiczne na zadania p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy   Strzelce – 30 szt. ”
 • zarzadzenie_nr_31_2017.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.09.2017r.

  w sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2017/2018.

 • zarzadzenie_nr_32_2017.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.09.2017r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2017 r.

 • zarzadzenie_nr_34_2017.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.10.2017r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2017 r.

 • zarzadzenie_nr_36_2017.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 08.11.2017r.   w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzelce.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-06 07:58:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 11:11:41
 • Liczba odsłon: 350
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031163]

przewiń do góry