Strzelce, dn. 28.01.2016 r.

 

 

GK. 6140.4.2016

                                        

                                                            Wg Rozdzielnika

 

 

 

 

    Niniejszym Urząd Gminy Strzelce uprzejmie informuje, iż opracowany został projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2016 roku.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), Wójt Gminy Strzelce niniejszy projekt przekazuje do zaopiniowania wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

 

    W związku z powyższym proszę o zapoznanie się w ww. dokumentem i przesłanie ewentualnych uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela właściwej instytucji, formularz prosimy kierować na adres:

 

Urząd Gminy Strzelce

ul. Leśna 1

99- 307 Strzelce

 

Jednocześnie podkreślam, iż zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

 

 

 

                                                                                                              /-/Wójt Gminy Strzelce

                                                                                                                     Tadeusz Kaczmarek

 

   

  

Załączniki:

1. projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2016 roku

2.  formularz_opiniowania_projektu_programu_opieki_nad_zwierzetami_na_2016_rok_docx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edyta Rojkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 10:36:19
  • Liczba odsłon: 229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030592]

przewiń do góry