Strzelce, dnia 15 lipca 2015r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Strzelce informuję zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód  w uprawach rolnych do Urzędu Gminy Strzelce w terminie -  do dnia 24 lipca 2015r.

 

 Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wójta Gminy Strzelce składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na terenie Gminy Strzelce zagrożenie suszą rolniczą jest notowane wśród upraw: zboża jare , zboża ozime, rośliny strączkowe, krzewy owocowe na glebach  I kategorii (gleby bardzo lekkie) , grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, oraz wśród upraw: zboża jare, rzepak i rzepik i krzewy owocowe na glebach II kategorii (gleby lekkie) , grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Powyższe oznacza, że szacowanie szkód można dokonać tylko w przypadku wyżej wskazanych roślin, które znajdują się jeszcze na polu i tylko na glebach I i II kategorii, co odpowiada głównie VI  i V klasie bonitacyjnej gleb.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzelce: www.strzelce.gmina.pl  oraz w Urzędzie Gminy Strzelce ( pokój nr 12 ).

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych, złożonych w ARiMR, poświadczonych pieczęcią Agencji.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Olejnik ( pokój nr 12 ) - nr telefonu    24 3566620.

 

                                                                             Wójt Gminy Strzelce

                                                                              Tadeusz Kaczmarek·         http://www.lodzkie.eu/page/file.php?file=icons/pdf.gif Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (236.83 KB)

·         http://www.lodzkie.eu/page/file.php?file=icons/pdf.gif Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa (166.35 KB)

·         http://www.lodzkie.eu/page/file.php?file=icons/pdf.gif Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat (387.65 KB)

·         http://www.lodzkie.eu/page/file.php?file=icons/pdf.gif Tabela pomocnicza do oświadczenia nr 1 (dotyczy wyłącznie gospodarstw prowadzących rachunkowość)(308.86 KB)

·         http://www.lodzkie.eu/page/file.php?file=icons/pdf.gif Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości (232.47 KB)

·         http://www.lodzkie.eu/page/file.php?file=icons/pdf.gif Przykłady obliczeń stanów średniorocznych zwierząt w gospodarstwie (80.8 KB)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aleksandra Olejnik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 10:55:47
  • Liczba odsłon: 232
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031124]

przewiń do góry