Strzelce, dnia 02.10.2013r.

 

GK - OŚ 6220.4.2013     

 

 

 

                               

 ZAWIADOMIENIE

 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267)

   

  zawiadamiam

że w dniu 02.10.2013r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Adama Macierewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW zlokalizowanej w miejscowości Rejmontów na działkach o numerach ewidencyjnych : 10, 16/3 obręb geodezyjny Rejmontów, gmina Strzelce, powiat kutnowski.

 

W dniu 22.08.2013 roku wpłynął wniosek inwestora - Pana Adama Macierewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po przeanalizowaniu sprawy organ uznał, iż z uwagi na brak podstaw prawnych postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

   

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego             w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

    Otrzymują :     

1.  Wnioskodawca – Pan Adam Macierewicz

2.  Strony postępowania administracyjnego wg. rozdzielnika

3.  A/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-02 14:39:21
  • Liczba odsłon: 227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030632]

przewiń do góry