Strzelce, dnia 23.07.2013r.

GK – OŚ.6220.3.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

W związku z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa     w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 119, poz. 804 z późn. zm),

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 18 lipca 2013 roku przez Pana Ryszarda Kaniewskiego, właściciela firmy Dystrybutor Gazu „Propan-butan” Ryszard Kaniewski, z siedzibą w Wierzbie 3a, 99-300 Kutno, w sprawie przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w dniu 23 lipca 2013 roku zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Strzelce znak : GK-OŚ. 6220.3.2013 przedłużające ważność decyzji wydanej przez Wójta Gminy Strzelce decyzji znak : GK-OŚ.7627/2/12/09 z dnia 05.08.2009 roku                    o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 2 MW, wysokości do 100m, na działkach o numerach ewid. 19/1 i 20 w miejscowości Janiszew, gmina Strzelce o następne 2 lata.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w  siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

     

              Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

                                                              

               

 

Otrzymują :             

1.        Wnioskodawca

2.        Strony postępowania administracyjnego w drodze zawiadomienia

3.        Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.         a/a          

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-24 14:56:10
  • Liczba odsłon: 229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030972]

przewiń do góry