• zarzadzenie_nr_1_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.01.2012 r . w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.  
 • zarzadzenie_nr_2_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.01.2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r. 
 • zarzadzenie_nr_3_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26. 01.2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 
 • zarzadzenie_nr_4_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  24.02.2012 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2012 r. 
 • zarzadzenie_nr_6_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 01.03.2012 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 • zarzadzenie_nr_7_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 14.03.2012 r. w sprawie powierzenia Sołectwu Kozia Góra do zarządzania i korzystania mienia gminnego. 
 • zarzadzenie_nr_8_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23.03.2012 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi -ujemnymi skutkami przezimowania (wymarznięcia) oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tych zjawiskach na terenie gminy Strzelce -gospodarstwo rolne Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. IHAR w Strzelcach ul. Główna 20. 
 • zarzadzenie_nr_9_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.03.2012 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - ujemnymi skutkami przezimowania (wymarznięcia) oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tych zjawiskach na terenie gminy Strzelce. 
 • zarzadzenie_nr_10_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Strzelce na 2012 r. 
 • zarzadzenie_nr_11_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 11/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17.04.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór ofert dotyczących organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2012 r. z elementami profilaktyki uzależnień. 
 • zarzadzenie_nr_12_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Strzelce na 2012 r. 
 • zarzadzenie_nr_13_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.04.2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2012 r. 
 • zarzadzenie_nr_14_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 24.05.2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2012 r. 
 • zarzadzenie_nr_15_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 15/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 24.05.2012 r. w sprawie reorganizacji obrony cywilnej na terenie gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_16_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 16/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 4.06.2012 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania    szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęska-ujemne skutki przezimowania  2011/2012 i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_17_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11.06.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_18_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 18/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  11.06.2012 r.  w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_19_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.06.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „ Zakup oleju napędowego.”
 • zarzadzenie_nr_21_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  28.06.2012 r.  w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_22_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.07.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Długołęka, Niedrzaków, Niedrzakówek, Sójki, Aleksandrów”.
 • zarzadzenie_nr_23_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 05.07.2012 r.  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w najem.
 • zarzadzenie_nr_24_2012.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 24/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 09.07.2012 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_25_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 25/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 18.07.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach gminnych: Wola Raciborowska, Muchnice, Sójki”.
 • zarzadzenie_nr_26_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 31.07.2012 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_27_2012.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 02.08.2012 r.  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do sprzedaży.
 • zarzadzenie_nr_28_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 02.08.2012 r.  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do sprzedaży.
 • zarzadzenie_nr_29_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 02.08.2012 r.  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do sprzedaży.
 • zarzadzenie_nr_30_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 30/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 03.08.2012 r.  w  sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_30_a_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 30/A/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 03.08.2012 r.  w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_31_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 31/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 09.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargo-wej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 573000 zł na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego pn.:  Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach gminnych: Wola Raciborowska, Muchnice, Sójki”.
 • zarzadzenie_nr_32_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  29.08.2012 r.  w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_33_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  31.08.2012 r.  w sprawie   powierzenia  stanowiska  dyrektora  Publicznego Gimnazjum  im. ks. St. Konarskiego  w Strzelcach.
 • zarzadzenie_nr_34_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 34/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  31.08.2012 r.  w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Strzelce na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 • zarzadzenie_nr_35_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 35/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  31.08.2012 r.  w sprawie zmniejszenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • zarzadzenie_nr_36_2012.pdf- ZARZĄDZENIE Nr 36/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  31.08.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Klonowiec Stary”.
 • zarzadzenie_nr_37_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 37/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  06.09.2012 r.  w sprawie ustalenia ceny  wywoławczej w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_38_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 38/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  06.09.2012 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzelce, położonej  w Przyzorzu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 122, o pow. 1,12 ha.
 • zarzadzenie_nr_39_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 39/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  07.09.2012 r.  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • zarzadzenie_nr_40_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  07.09.2012 r.  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • zarzadzenie_nr_41_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 41/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 14.09.2012 r.  w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_42_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 14.09.2012 r.  w sprawie stawek czynszu za grunty rolne, będące własnością gminy Strzelce, oddane w dzierżawę.
 • zarzadzenie_nr_43_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 17.09.2012 r.   w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 •  zarzadzenie_nr_44_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 44/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 17.09.2012 r.   w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • zarzadzenie_nr_45_2012.pdf -ZARZĄDZENIE Nr 45/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 17.09.2012 r.   w sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2012/2013. 
 • zarzadzenie__nr_46_2012.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 46/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.10.2012 r.   w    sprawie  przyjęci zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 • zarzadzenie_nr_47_2012.pdf  ZARZĄDZENIE Nr 47/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 31.10.2012 r.   w    sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2012 r. 
 •  zarzadzenie_nr_48_2012.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.10.2012 r.   w    sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 •   zarzadzenie_nr_49_2012.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 05.11.2012 r.   w    sprawie  ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości  stanowiących własność Gminy Strzelce. 
 •   zarzadzenie_nr_50_2012.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 12.11.2012 r.   w    sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2012 r.    
 •   zarzadzenie_nr_52_2012.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 29.11.2012 r.    zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminy Strzelce.
 •   zarzadzenie_nr_50_a_2012.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 50/A/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 12.11.2012 r.     w    sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.    
 •   zarzadzenie_nr_53_2012.pdf  - ZARZĄDZENIE Nr 53/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.11.2012 r. w    prawie powołania Komisji ds. kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
 •   zarzadzenie_nr_54_2012.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 54/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.11.2012 r.   w    sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2012 r.    
 •   zarzadzenie_nr_55_2012.pdf ZARZĄDZENIE Nr 55/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29.11.2012 r.   w  sprawie  przyjęcia zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.
 •   zarzadzenie_nr_55_a_2012.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 55/A/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 05.12.2012 r.    w    sprawie    przyjęcia zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.   
 •   zarzadzenie_nr_56_2012.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 56/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 06.12.2012 r.   w  sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości rolnej            niezabudowanej,   stanowiącej własność gminy Strzelce, położonej w Muchnowie oznaczonej jako działka 49, o    powierzchni 2.24 ha.
 •   zarzadzenie_nr_57_2012.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 10.12.2012 r.   w   sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2012 r.   
 •   zarzadzenie_nr_58_2012.pdf -  ZARZĄDZENIE Nr 58/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 10.12.2012 r.   w  sprawie    przyjęcia zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strzelce na 2012 r.   
 •   zarzadzenie_nr_59_2012.pdf   -  ZARZĄDZENIE Nr 59/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.12.2012 r.   w   sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2012 r.
 •   zarzadzenie_nr_60_2012.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 60/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17.12.2012 r.   w   sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej .
 • zarzadzenie_nr_61_2012.pdf -    ZARZĄDZENIE Nr 61/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 17.12.2012 r.   w     sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.   
 •   zarzadzenie_nr_63_2012.pdf  -  ZARZĄDZENIE Nr 63/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 27.12.2012 r.   w   sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2012 r.  
 • zarzadzenie_nr_64_2012.pdf    -    ZARZĄDZENIE Nr 64/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z  dnia 27.12.2012 r.   w     sprawie     powołania Gminnego Zespołu do Spraw Ewakuacji ludności oraz organizacyjnego przygotowania procesu ewakuacji /przyjęcia/ludności.
 • zarzadzenie_nr_65_2012.pdf   ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  31.12.2012 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce nr 96/2010 z dn. 30.12.2010 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości  w Urzędzie Gminy Strzelce .  
 • zarzadzenie_nr_66_2012.pdf ZARZĄDZENIE Nr 66/2012 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  31.12.2012 r.  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2013 rok.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-30 11:21:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-23 12:05:20
 • Liczba odsłon: 390
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030988]

przewiń do góry