Strzelce, dnia 13.06.2012r.

 

GK.-OŚ.6220.3.2012                            

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

   Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Urząd Gminy Strzelce zawiadamia, iż w dniu 08.06.2012r. wpłynęło odwołanie Pani Dominiki Szmidt, Dąbkowice 14, 99 – 307 Strzelce, od Decyzji Wójta Gminy Strzelce z dn. 25.05.2012 r. (znak: GK.-OŚ.6220.3.2012), umarzającej postępowanie administracyjne prowadzone przez Wójta Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania odchodów zwierzęcych przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby związane z funkcjonowaniem planowanej biogazowni. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o numerze ewid. 33/1 obręb Dąbkowice, gmina Strzelce.

   Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                                                Zastępca Wójta

                                                                                                                                /-/ Ewa Zielak

 

 

 

Otrzymują:  

 

1. Wnioskodawcy – Państwo Andrzej i Iwona Olejniczak, zam. Dąbkowice 12A, 99-307 Strzelce

2. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4. A/a    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-13 14:49:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 14:50:55
  • Liczba odsłon: 258
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031161]

przewiń do góry