Strzelce, dnia 11.04.2012r.

 

GK- OŚ 6220.6.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 11.04.2012r. wydana została decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki, gmina Strzelce, działka nr ewid. 91 obręb Sójki.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).

 

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

             Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

                                         

Otrzymują:

1.            Wnioskodawca – Pani Agnieszka Świeca

2.            Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.            Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.    a/a   

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-19 13:36:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-19 13:36:19
  • Liczba odsłon: 282
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030887]

przewiń do góry