Strzelce, dnia 16.04.2012r.

 

GK.- OŚ.7627/9/2010.2012

 

 

 

Obwieszczenie

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

  zawiadamiam

 

że w dniu    16.04.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :wybudowaniu elektrowni wiatrowej o mocy 800kW w miejscowości Długołęka, gmina Strzelce, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 297.

    
  Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra
wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).


Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

            Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

Otrzymują:

1.               Wnioskodawca – Pan Adam Macierewicz

2.               Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.       a/a   

 

                    

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-19 13:31:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-19 13:31:36
  • Liczba odsłon: 261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031178]

przewiń do góry