Strzelce, dnia 14.02.2012r.

 

GK.- OŚ 6220.22.2011

                         

 

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 14.02.2012r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6220.22.2011 o zawieszeniu

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2300 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedrzew Pierwszy dz. nr ewid. 36/4 Gmina Strzelce, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

          

                                                                                      Wójt

                                                                         /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

               

Otrzymują:

1.               Wnioskodawca – Pan Radosław Dreko

2.               Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.               A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-14 11:41:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-14 11:41:01
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030676]

przewiń do góry