Strzelce, dnia 03.02.2012r.

 

G K. - OŚ.6220.11.2011

 

 

 

  Obwieszczenie

                                                                                        

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 23.01.2012 rok u została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na : eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Zgórze – Wola Raciborowska” w kat. C 1   w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 45/1, 49/1, 50, 51/1, 52, 53/1, 54/3, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/1, 66/1, 68/1, 71/1, 74/1, 76/1

oraz w miejscowości Wola Raciborowska, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 22/3, 23/3, 24/7.

     
  Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra
wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce , pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).


Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach   za pośrednictwem   Wójta Gminy Strzelce   w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

 

                                                                                      Wójt

                                                                             /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują:

 

1.                Pełnomocnik inwestora – Pan Zbigniew Kabaciński, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny Z. Kabaciński,        E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J. ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź,

2.                Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.                       a/a                                                                                                                   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-03 12:05:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-03 12:06:20
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031144]

przewiń do góry